Начало Акции Честита пролет, колеги!

Честита пролет, колеги!

ПечатЕ-поща

На 26 март хора отprolet „Призив” заедно с колеги от един блок в Студентски град можахме да започнем пролетното почистване на района с отстраняване на всевъзможни боклуци и прекопаване на дърветата. Както и миналата година, големият ентусиазъм и усилия остави след себе си поне частично удовлетворение от подреденост и загриженост за околността и въобще за нашия Студентски град. Останалото го постига в този сезон природата! Ние ще се стремим да съдействаме още и за чистотата и за озеленяването на това прекрасно място и вярваме, че все повече и повече студенти ще се включват в неговото разхубавяване.

 
 
 
ПРОЛЕТ
 
Н.Вапцаров
 
Отвънка ухае на люляк,
отвънка е синьо небе.
Приятелю, птиците чу ли?
Отвънка е пролет! Здравей!
 
Дори през бензинните пари,
през пласт от стоманни ята
тя иде. Вратите разтваряй
и бодър срещни пролетта.
 
Тя иде с реките, които
събират сребристия сняг,
тя идва със бой канонаден,
разбива простора мъглив.
 
Тя пита: "Стоиш ли на поста?
Не клюмна ли вече глава?"
И после те грабва и носи
на своите светли крила.
 
В очите ти пламват пожари,
кръвта ти немирно шуми.
Пред тебе светът се разтваря,
разтварят се слънчеви дни.
 
Ти имаш любима? - Обичай!
Ти вярваш в живота? - Добре!
Подай си ръката челична -
отвънка е пролет! Здравей!