Начало Акции Да учиш и да работиш едновременно – след дискусията

Да учиш и да работиш едновременно – след дискусията

ПечатЕ-поща
 da uchish i rabotishНа 15 март „Призив” проведе дискусията „Да учиш и да работиш едновременно”. Тема, която винаги е вълнувала студентите, а е още по-актуална в условията на криза – когато все по-често на черното се вика бяло, а бялото именуват черно. Беше прожектиран репортажният филм на И. Кулеков „Секачи на опасни дървета” . В него работеща студентка дава чудат, но прекрасен пример как може да се цени труда и как той мотивира да се учи още поповече. С мисъл към бъдещето, както се казва...

     Черен труд ли е да работиш по време на следването по принцип? Ей това беше един от акцентите и се чуха различни мнения. Според част от хората в зала 23 на Ректората мечтата да работиш по специалността си не изключва да работиш какво да е по време на следването, но от това не следва, че трябва да се отказваш от идеята след обучението да се прилагаш именно като даден специалист. Тук се чу и това, че реалистично погледнато българската икономика е в тежко състояние и че тя с бързи темпове върви към колапс, което затруднява намирането на каквато и да било работа. Статистиката е пределно ясна в това отношение – 1/3 от младите до 28 години са безработни. Това обстоятелство стоварва на нас, студентите, поне още една отговорност. А именно – да ценим труда си и да отстояваме правата си на работното място. Така, както се стремим и го правим в университета за правата ни на студенти. Ето защо и борбата за неувеличението и отпадането на таксите има своето съвсем социално и материално изражение. Заедно с това всичко ни подсказва и че следва да мислим и за хората, които са лишени от работа, от доходи и нормални условия за живот. А измежду тези хора са и нашите приятели, роднини, съседи. И стотици хиляди наши съграждани, които случайно срещаме по улиците.
 
   Отделно студентите в залата дадоха много примери за нередности както на работните им места, така и в университета. Стана въпрос за преподавателите, които се отнасят неуважително, даже подигравателно към работещите студенти. Сред много предложения, които се дадоха с какво може да се подобри положението, се откроява идеята да се заложат гаранции за защита на трудещите се студенти. Гаранции и на хартия, но и в практиката. А не правото на труд да става лесна плячка на фриволно отношение в университета. От друга страна, следва да се ползват по-пълно правата, отредени на студентите на работното им място. Такива има заложени в Кодекса на труда и е въпрос на време и съзнателност те да се познават и да се настоява за прилагането им.

     Почти без изключение всички присъствали взеха отношение по темата. Близо 2-та часа, прекарани в разговори, не бяха достатъчнии да се засегнат, а не да се изчерпат основните моменти. Заключението е само едно: и занапред ще се говори дори с още по-голямо самочувствие на темата  „Да учиш и да работиш едновременно”, защото да се трудиш и да си студент 2 в 1 е гордост. А налице ли е самочувствие за преодоляване на спънките, и дяволът не е толкова черен даже в белите светлини на най-мощните прожектори :)

 

Бях там

     П.С. Както вече стана традиция, се събраха средства за бюлетина – 10 лв. Тази сума е достатъчна за издаването на 50 бройки от него.