Начало Акции Обиколката на район в Студентски град, включващ парцели 101-3, 120(а,б), 121-2, 124-6, 150-5 по ПУП

Обиколката на район в Студентски град, включващ парцели 101-3, 120(а,б), 121-2, 124-6, 150-5 по ПУП

ПечатЕ-поща

Протокол от обиколката на район в Студентски град, включващ парцели 101, 102, 103, 120(а,б), 121, 122, 124, 125, 126, 150, 151, 152, 153, 154, 155 по ПУП.


Обиколката започна  от парцел 102, който се пада на кръстовището на ул. “8 декември” и ул. “Акад. Стефан Младенов” срещу УНСС. По ПУП в този парцел се предвиждат две нови общественообслужващи сгради (което от опит знаем, че е равнозначно на търговски обекти). Към днешна дата на този терен се помещават едноетажни магазини и заведения, падащи се в планировката на първата сграда, а втората е предвидена за изграждане върху зелена площ. Голямата поляна срещу УНСС до бл.10 е изкуствено отделена в парцел 101 с изграждане на нова улица между участъци 101 и 102 и е посочена в ПУП като “смесена многофункционална устройствена зона (разбирайте, че макар на този етап да няма проектирани сгради там, се загатва, че тази зелена площ ще бъде усвоена в бъдеще). Също така на територията на парцел 101 е предвидено изграждане на нов паркинг, вероятно необходим на бъдещите търговски обекти в парцел 102.
На територията на парцел 103 се предвижда изграждането на 4 сгради за обществено обслужване(ОО) с големи размери и 1  маломерна сграда за ОО, както и оставяне на зелена площ. Парадокс е, че върху “зелената площ” се помещават едноетажни заведения и магазини, а на оставено недокоснато досега зелено пространство е проектирана сграда №1 от по-големите, както и маломерната сграда. Останалите 3 предвидени сгради в момента съществуват като заведения. Интересно е също така, че мутро-бароковата постройка между сгради №3 и №4 въобще не е отбелязана на картата! Оставаме с впечатление, че подобни трикове се правят с цел да заблудят хората, че има оставено пространство между сградите. Напълно е възможно обаче, архитектите на общината просто да не са си направили труда да разгледат терена. studentski grad pup 1 вляво се вижда проектна сграда номер 3, а стъкларията в десния ъгъл явно е плод на въображението ни, тъй като не е отбелязана по никакъв начинstudentski grad pup 2  
част от проектна сграда номер 4

 

Завивайки по ул. “Акад. Борис Стефанов”, навлезнахме в парцел 155. Там се предвиждат две сгради за ОО. На място обаче установихме, че двете “бъдещи” сгради са почти напълно изградени, а пред тях има и трета почти готова двуетажна постройка, която въобще не е отбелязана на картата! Другото нововъведение в този парцел е предвиденият паркинг върху оскъдната зелена площ. След него на ПУП е отбелязана една съвсем миниатюрна сградичка, която се оказа 5-етажна.studentski grad pup 3   
 studentski grad pup 4 studentski grad pup 5 това са двете “проектни” сгради пред бл.14, последната снимка е на  “несъществуващата” сграда пред бл.14

 

На територията на парцел 126 се намира една от малкото детски градини в Студентски град (16 ОДЗ). Точно пред нея са предвидени за изграждане  ВЕЧЕ ПОЧТИ ИЗГРАДЕНИТЕ 2 залепени 5-етажни сгради. Изкопът на строежа достига до стената на детската градина!studentski grad pup 6  
строежът пред 16 ОДЗ


От другата и страна пък са пустеещи терени, обитавани от глутници кучета, както и изоставен строеж, отбелязан на картата като проектен учебен комплекс! Правя уточнение, че преди да бъде изоставен (в началото на 90-те години), вероятно този обект наистина е бил заплануван за учебен комплекс, но при сегашната ситуация имам големи съмнения, че някой ще тръгне да го изгражда – май хубостниците от общината просто са преписали дословно от някой план преди ‘89г., защото би изглеждало добре в плана да се предвижда все пак нещо и за учебна дейност (без да се ангажират да го изградят, разбира се). studentski grad pup 7 изоставеният строеж до 18 бл.


В парцел 125, където се намира и бл.17, е изкуствено отделен с проектирана нова улица от парцел 122 (там е бл. 16) На неговата територия върху малко зелено островче точно до 16 ОДЗ се предвижда поредната сграда за ОО. От другата страна на бл.17 върху поляната пред него и бл. 16 в частта на парцел 125 се предвижда двойна такава сграда. А в парцел 122, на същата поляна – тройна.
В парцел 124, включващ бл. 18 и 19, се предвижда озеленяване на терена, където в момента се намира небезизвестната дискотека “Амнезия”. Този парцел обаче, също е изкуствено отделен от парцел 120 с предвиждане на още една нова улица.
Парцел 120 е разделен на 3 учасъка – 120, 120а и 120б. В 120а и б се предвиждат 4 нови жилищни сради (до 32м), от които едната е изградена а останалите три са предвидени върху зелена площ. Заедно със съществуващата друга жилищна сграда 4 нови обекта ще образуват плътна стена откъм ул. “Проф. Атанас Иширков”. В частта, отделена като 120, в продължение на тази стена върху зелена площ е предвиден обект за ОО отново с вис. до 32м (т.е. около 10 етажа) и още един, доста по-малък, който вече е изграден. Пред бл. 20 пък се предвижда изграждане на паркинг, необходим явно на проектната ИЗГРАДЕНА 10-етажна жилищна сграда, отбелязана на ПУП като обект за ОО. Сградата е с доста внушителни размери и се намира точно до столовата на УНСС, в която незнайно защо и как се помещава дискотека “Ориент 33”.studentski grad pup 8  
ето я проектната “общественообслужваща” сграда


В парцел 121 върху зелена площ се предвижда изграждане на 5 маломерни обекта за ОО, а сградата, в която се намира дискотека “Джим Бим” е отбелязана като проектна!
В парцел 154, където се намират бл. 14 и 15, не са установени нередности, с изключение на вече съществуващата жилищна сграда пред бл.14.
В парцел 153 (бл. 13 попада в него) освен вече изградените 3 мутро-барокови сгради, се предвижда четвърта. На територията на бл. 13 се помещава дискотека “Файър”(!), а паркига пред нея е отбелязан като зелена площ. В парцел 152 попада бл. 12, пред който има изградена жилищна сграда, неотбелязана на картата(?!?). Освен нея, на ПУП се предвиждат още две нови жилищни сгради върху зелена площ, едната от които е с чудовищни размери (10-етажна). Отделно на територията на парцела присъстват две вече изградени мутро-барокови произведения. studentski grad pup 9


полянката, предвидена за нова 10-етажна жилищна сграда, отстрани на бл.12 и дискотеките пред бл.13

 


В парцел 151 попада бл. 11, както и дискотека “Плаза” (бившият студентски дом “Цветан Спасов”). Пред бл.11 върху запустяла градинка се предвижда обемна сграда. Гледайки ПУП човек остава с впечатление, че предвидените нови сгради са на допустимо разстояние от други сгради. Да, ама не! Всъщност планът не дава реална представа за разстоянията, което вероятно е съвсем умишлено (просто не може да са чак толкова некадърни).
Парцел 150 е един от най-засегнатите. До бл.10 се предвижда огромен жилищен блок тип “китайска стена”. Но най-лошото е, че този блок ВЕЧЕ СЪЩЕСТУВА!!! Строежът не е завършен на на места вече е вдигнат до 10 етажа! studentski grad pup 10 вляво се вижда вече изградена част от огромната жилищна сграда(на картата е отбелязана като изградена), а вдясно проектното  продължение!  studentski grad pup 11   
  
 studentski grad pup 12 проходът между 10бл. и строежа


Какви са изводите от обиколката – в груба сметка се предвиждат 31 обекта за изграждане, сред които 7 жилищни сгради и 24 за ОО. Голяма част от тях вече са изградени или са в процес на изграждане, което е нагло умишлено нарушение с цел после общината да се оправдае, че изградени сгради няма как да се бутат независимо от незаконността и нецелесъобразността им. Стана ясно и че ПУП за Студентски град е изпълнен с неточности, преувеличения и очевидни грешки (не са отбелязани няколко сгради, пропорциите не съответстват на действителността и др.). За нас остава въпросът защо са допуснати тези грешки в уж професионално изготвен архитектурен план, за който плащат данъкоплатците – дали поради небивала некадърност на общинските архитекти или с цел умишлена заблуда на живущите в Студентски град (може би и двете...). Независимо от изумяващото безочие на общината, оставящо впечатление, че всичко им е позволено, имайки предвид законовата рамка в държавата ни, правото е на наша страна, стига да го отстояваме.
С оглед на гореописаното предлагаме следните очертания за различни жалби:
1. В пространството, заключено между улици “Акад. Стефан Младенов”, “Проф. Атанас Иширков”, “Акад. Борис Стефанов” и “Атанас Манчев”, се намират блокове 16, 17, 18, 19 и 20, както и 16 ОДЗ. На тази площ се предвижда изграждането на множество жилищни(4) и сгради за ОО(27 – цифрата е + няколко обекта, отбелязани на ПУП от сайта на АГК, но неотразени на новия план) – включва парцелите 120, 120а,б, 121, 122, 124, 125 и 126
2. блокове 14 и 15 могат да подават жалби в рамките на парцели 126, 154 и 155, както и за части от парцел 103 (двата обекта откъм тях)
3. блокове 13, 12, 11, и 10 са в най-засегнатия учасък; парцелите с обекти за обжалване са: 101, 102, 103, 150, 151 и 152.


Протоколирали: Раддок и Екии