Начало Акции Общото събрание на СИЦ

Общото събрание на СИЦ

ПечатЕ-поща

obshto sabranie sic

На 4 април 2014 г., в ауд.23 на Ректората на СУ, се състоя дългоочакваното и дълго подготвяно Общо събрание на Студентски исторически център. Интересът към събитието беше висок – присъстваха 80 човека – главно участници в създаването и развитието на СИЦ. Те изслушаха представянето на кандидатурите за Управителен съвет, зададоха своите въпроси и избраха с гласовете си следния състав на ръководство на Центъра:

Борис Боев - 20 гласа
Александър Николов - 16 гласа
Тиберий Баръмов - 12 гласа
Любомир Гутев - 10 гласа
Марио Генов - 9 гласа
Стефан Иванов - 8 гласа
Йосиф Баев - 3 гласа
Димитър Балев - 2 гласа

Гласуването не беше просто за някакви кандидатури. Неговата цел беше да покаже как ще се развива оттук нататък СИЦ. В гласуването си пролича желанието на Общото събрание СИЦ да се развива като културно-просветно, академично средище, което стои далеч от комерса (и по-специално от така популярните фондации и спонсори) и от политико-партийни интереси.

Участниците в Общото събрание не трябва да гледат на себе си като на прости гласоподаватели и „електорат“. Те трябва и занапред активно да участват в дейността на СИЦ, да контролират членовете на Управителния съвет дали правилно ръководят Центъра и дали спазват дадените от тях обещания и заявени намерения.
Надяваме се, че новият УС ще избегне слабостите и грешките, допуснати от предишното ръководно тяло, ще се отнася с отговорност и сериозност към поетите задължения и ще оправдае гласуваното доверие.