Начало Акции Подробният устройствен план на Студентски град и как да се обжалва

Подробният устройствен план на Студентски град и как да се обжалва

ПечатЕ-поща
Подробният устройствен план (може да го видите тук: http://sofia-agk.com/esoft/planove/displayImage.php?folder=podrobni/Stud-grad_47-Zastr_2000/) вече е обнародван в Държавен вестник.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces от този адрес можете да изтеглите брой 8 с дата 30.01.2009г.

На 124 страница ще намерите съобщението на Столична община за обяваване на едномесечен срок за подаване на жалби и възражения срещу ПУП-а. Приканваме всички студенти да се запознаят подробно с този план и да проверят какво застрояване се предвижда в техния парцел, тъй като жалбоподавателят има право да възрази само срещу предвидените промени в неговия парцел. На сайта са качени образци на такова възражение.


НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ ТОЗИ ПЛАН ИМА ЗА ЦЕЛ НЕ ДА СПРЕ НЕЗАКОННИТЕ СТРОЕЖИ, А ДА ГИ УЗАКОНИ!


ВЪЗРАЖЕНИЕ ПОДПИСКА                          ВЪЗРАЖЕНИЕ СТАНОВИЩЕ

На вниманието на колегите от блокове 1, 2, 3 и 4 на Студентски град 
На вниманието на колегите от бл. 7 на Студентски град
На вниманието на колегите от бл. 8 на Студентски град 
На вниманието на колегите от бл. 9 на Студентски град 
На вниманието на колегите от бл. 10 на Студентски град
На вниманието на колегите от бл. 11 на Студентски град 
На вниманието на колегите от бл. 12 на Студентски град 
На вниманието на колегите от бл. 13 на Студентски град
На вниманието на колегите от бл. 14 на Студентски град
На вниманието на колегите от бл. 15 на Студентски град
На вниманието на колегите от бл. 16 на Студентски град
На вниманието на колегите от бл. 17 на Студентски град
На вниманието на колегите от бл. 18 на Студентски град
На вниманието на колегите от бл. 19 на Студентски град 
На вниманието на колегите от бл. 20 на Студентски град
 
На вниманието на колегите от бл. 21 на Студентски град 
На вниманието на колегите от бл. 22 на Студентски град
На вниманието на колегите от бл. 23 на Студентски град
На вниманието на колегите от бл. 25 на Студентски град
На вниманието на колегите от бл. 26 на Студентски град 
На вниманието на колегите от бл. 27 на Студентски град  
На вниманието на колегите от бл. 28 и бл. 29 на Студентски град 
На вниманието на колегите от бл. 33 на Студентски град
На вниманието на колегите от бл. 34 на Студентски град
 
На вниманието на колегите от бл. 35 на Студентски град
На вниманието на колегите от бл. 36 на Студентски град
На вниманието на колегите от бл. 37 на Студентски град
 
На вниманието на колегите от блокове № 38, 50, 53, 54 на Студентски град 
На вниманието на колегите от бл. 54 на Студентски град 
На вниманието на колегите от бл. 55 и бл. 56 на Студентски град
На вниманието на колегите от бл. 57 и бл. 58 на Студентски град
 
НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИЗВАДЕНИТЕ ОТ ПУП НА СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛОКОВЕ 59, 60 и 61 !!! 

На вниманието на колегите от Лесотехническия университет (ЛТУ)
На вниманието на колегите от УНСС
На вниманието на колегите от Техническия университет (ТУ - София)
На вниманието на колегите от Колежа по телекомуникации и пощи (КТП - София)
 Опис на видяното в участъка N от зала “Хр.Ботев” на NE до парка “Мир и дружба” в Ст.град- 10.02.2009

 Протокол от обход на парцели 250-252 и 270-279 на Студентски град - февруари 2009 

 Опит за кратко описание на видяното в Студентски град (с много снимки)

Обиколката на район в Студентски град, включващ парцели 101-3, 120(а,б), 121-2, 124-6, 150-5 по ПУП (със снимки)