Начало Акции Протестът на 11 май 2010 година: „Не орязвайте нашия бюджет!”

Протестът на 11 май 2010 година: „Не орязвайте нашия бюджет!”

ПечатЕ-поща
Поводът за протест стана постановление № 76 на правителството от 20 април за „Оптимизиране на разходите и субсидиите по републиканския бюджет 2010 г.”, с което средствата за държавните ВУЗ-ове се намаляват средно с 10%. След вече извършеното намаляване на университетските пари през декември миналата година, новото орязване на средствата доведе до това Софийския университет да разполага с 25 % по-малък бюджет или 10 млн. лева по-малко от досегашната субсидия.
     Вече студентите, поне в СУ, усетиха последствията от тези промени, когато през ноември в резултат на предишно орязване на бюджета още от лятото бяха намалени значително като брой и свити като размер стипендиите. Тогава именно възникна самоорганизирана студентска група – „Инициатива срещу орязване на парите за образование”, която си постави за цел да следи случващото се в образованието, да информира своите колеги и да търси заедно с тях онези решения, които са в състояние да предотвратят по-нататъшните ограничения и намаляване на перспективите пред следващите.

Студентите от Инициативата положиха сериозни усилия и близо половин година запознаваха академичното ръководство с притесненията на учащите, като същевременно се обърнат към обществото за подкрепа в стремежа условията не да се влошават, а да се подобряват и развиват възходящо. Открито се изказаха опасения, че освен по-ниските стипендии при последващо съкращаване на средствата за университета се върви към увеличаване на таксите за следване, към нови материални трудности в практиките, влошаване на условията за преподавателите – това означава, че качеството и общодостъпността на учене са застрашени пряко. По този начин въпросът с бъдещето на ВУЗ-овете от темата за стипендиите, която засяга една част от студентството, получи по-широко измерение с въпроса за таксите, преподаването, науката и стана въпрос общостудентски. С такава покана и раздадени хиляди листовки, активисти на Инициативата и „Призив” се обърнаха към своите колеги: да спрем безумието в политиката към образованието с единни протестни действия. 

     
     Мечтата да сме единни, стана! На 11 май 2010 г. близо 1 000 студенти, преподаватели и граждани се събраха на протест в София пред сградата на най-стария университет в страната ни. В самото начало студенти от Инициативата и „Призив” издигнаха два транспаранта, отразяващи нагласите по повод финансовите ограничения и тежките резултати, които те носят след себе си – „Стига сте орязвали бюджета за образование!” и „На пости не се живее и образование не вирее”. 

student protest may 2010 1Сред множеството се четяха и други послания като „БАН и СУ единни!” и „Да спасим духовността на България, българското образование, наука и
култура”. Междувременно преди още от името на Академичния съвет слово да произнесе ректорът на Софийския университет, студенти скандираха „Стига сте орязвали нашия бюджет” и оживлено обсъждаха какви ще са последиците от предприетите спрямо висшето образование ограничителни мерки. Постановка изнесе и трупата на университетския театър, в която зловредното вляние от правителственото решение бе сравнено с падане по стълбите, едно сгромолясване, съпроводено с мълчание в памет на един предизвестен фатален край. За да се подчертае безизходното положение за студентите бе поставена и студентска каса „Антикриза”, чиито постъпления са жълтите стотинки от все по-продънените студентски джобове.  
     Към края на протестното събиране се чуха отново студентските възгласи, подкрепени от ръкоплясканията на събралите се – вече освен несъгласие с ощетяването на бюджета за образование, прозвуча настояването „Няма да плащаме за вашата криза”. Така още един път се наблегна, че решението да се прехвърля кризата от една сфера в друга, от болната на здравата глава не може да бъде посрещнато другояче, освен с протест и търсене на алтернативите за друг модел на просветно развитие.   student protest may 2010 2
 
Протестът от 11 май 2010 година е истински успех за цялото загрижено за просветата студентство и за тази негова част, която доброволно и неуморно приканва все повече студенти и преподаватели, учени и граждани да вземат нещата в свои ръце. По подобен начин, точно преди три години на същата дата – 11 май 2007 година, група студенти и преподаватели дадоха протестен израз на несъгласие с политиката на предишния кабинет и  опитите му да увеличи таксите и да 
въведе външни лица във ВУЗ-овете, които да му „съдействат” в управлението посредством специални за тях съвети. Това е рожденната дата на „Призив” и сега тази три годишнина от дейността му получи с новия протест заслужен подарък на отплата за положените усилия. Заедно с това не спират да се раждат нови обединения на студентите като „Инициативата срещу орязване на парите за образование”, които си поставят и доразвиват цели, водени от същите благородни стремежи – да се твори действителност с широкото участие на всички заинтерсовани от това, да има нови и нови възможности за мнозинството граждани.
     Посрещането на сериозните трудности в университетските среди е по силите на учащите, които вярваме оттук-нататък ще бъдат все по-обединени и организирани в справедливите си искания.    
student protest may 2010 3