Младежи от 126 страни поискаха безплатно образование за всички

Печат

17 световен фестивал на младежта и студентите в ЮАР

През декември 2010 г. в ЮАР се състоя 17 световен фестивал на младежта и студентите. Присъстваха около 15 000 делегати от 126 страни. Сред обсъжданите теми беше въпросът за правото на свободен достъп до образование. Всеобщо беше мнението, че образованието не може да бъде стока, че трябва да се води борба срещу приватизацията на образованието, че образованието трябва да е безплатно и общодостъпно.
126 strani bezplatno obrazovanie

126 strani bezplatno obrazovanie1