Относно пречките за осъществяването на прожекцията на филма "САЩ: Завладяването на Изтока"

Печат
ДО
 г-н Ректора на Софийския университет
„Св.Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчев
КОПИЕ ДО
Контролния съвет на СУ
 
С И Г Н А Л- З А П И Т В А Н Е
от
Александър Александров Николов, докторант на ИФ, редовно обучение
 
Във връзка с: Възпрепятстване за ползване на Новата конферентна зала (Ректорат, Северно крило) на 27.11.2013 г. от 19:00-22:00 часа за целите прожекция и дискусия  по документалния филм „САЩ: Завладяването на Изтока“
 
Уважаеми г-н Илчев,
 
За провеждане на прожекция и дискусия по документалния филм „САЩ: Завладяването на Изтока“ от името на Студентско-ученическо движение „Призив за образование“ на 27.11.2013 година от 19:00 часа в учебна зала на Ректората и получаване на съответното разрешение за това от администрацията на СУ, аз и мои колеги предприехме следното:
 

 

 

 

 

 

 

 
Желая да Ви уверя, че така създадените условия на пренасочване на събитието наложи немалко трудности при провеждането му за мен/нас като организатори и за десетките гости на събитието. 
 
С оглед на всичко написано от мен и при наличието на документ, удостоверяващ правото да ползвам/е Новата конферентна зала, Ректорат, Северно крило на 27.11.2013 година от 19:00 часа, ви питам следното:
 
1. Издавал ли сте Вие или някой друг от ректорското ръководство на СУ заповед/нареждане в устен/писмен вид за отменяне на заявеното от мен ползване на Новата конферентна зала в Ректората? 
2. Поради какви причини е извършено това отменяне на даденото ми в писмен вид (от заместник-ректор на 26.11.2013 година) разрешение и се извърши от страна на г-жа Б.Коларова и г-н Бъчваров на 27.11.2013 година след 15:00 часа (няколко часа преди обявеното събитие) пренасочване на прожекцията и дискусията към сградата на ФЖМК?
 
В очакване на Вашите отговори към зададените от мен два въпроса,
 
 
С уважение:
 
Ал.Ал.Николов
 
molba.pdf-page-001