„ПРИЗИВ” ИЗДАДЕ БР.1 НА НОВО СТУДЕНТСКО-УЧЕНИЧЕСКО ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Печат
Над 1000 бройки от бюлетина бяха раздадени на учащи се от 5-те основни университета на София              

След множество проведени обсъждания и разисквания по основните трудности пред българското образование нашето движение „Призив за образование” реши да започне издаването на нов студентско-ученически бюлетин „ПРИЗИВ”. В неговият първи брой от април 2008г. са включени:


 В три последователни дни (7,8 и 9 април) активисти на движението осъществиха разпространението на бюлетина, като тиражът му (1000 бр.) се оказа недостатъчен. Първият брой на бюлетина достигна до студентите от основните факултети на Софийския университет (вкл. до разположените извън сградата на Ректората – Биологически, Стопански, Философски, Химически, Физически и Математически факултети). Изданието достигна също до: Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Техническия университет (ТУ-София), Университета по национално и световно стопанство (УНСС) и Медицинска академия. Навсякъде  разпространителите на „Призив” даваха кратко разяснение за предназначението на бюлетина и призоваваха своите колеги да се включат в Инициативата за създаване на Организация на учащите се в България. Приемът беше радушен и ясно личеше приятната изненада от това, че една организирана група е осъществила първите стъпки по възобновяване на студентския и ученически печат, който да предоставя своята свободна трибуна за всички будни представители на българската народна младеж.

Понастоящем „Призив” подготвя излизането на втория брой на бюлетина (което се предвижда да бъде около средата на май). Търсят се колеги, които желаят да се включат в бъдещото му разпространение.

            Студентите и учениците, които имат предложения и/или готови материали по темите, свързани с проблемите на образованието и младежта, могат да ги изпращат на пощата на движението – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.