Студенти

ПечатЕ-поща

                                                               plateno obrazovanie

Радвам се на малките моменти,

в които не е лошо,

а и вече сме студенти

аз, Иван и Гошо.

 

Трима само учим висше,

весело е, разбери,

дадено ни сякаш свише,

нямат другите пари.

 

Аз съм син на депутат,

Гошо - внук на милионера,

а Иван е също в крак -

племенник на премиера.

 

                                                                                       Просто всичко е прекрасно,

                                                                                       ще завършим - не е спорно,

                                                                                       на лавката опашка няма,

                                                                                       в аудиторията е просторно.

                                                                                      

                                                                                       Бродиме из факултета,

                                                                                       като сивкави нюанси,

                                                                                       вече за университета

                                                                                       само ние имаме финанси.

                                                                                      

                                                                                       Знанието, сила свята,

                                                                                       общодостъпно в кавички,

                                                                                       за него трябва и предплата,

                                                                                       да не би да е за всички?

 

                                                                                     За него трябва да се плаща,

                                                                                     като в Австрия, Норвегия,

                                                                                     простият да не се хваща,

                                                                                      у нас то е привилегия.

                             

                                                                                                             Стефан