Пример за подражание

ПечатЕ-поща
М.Илиев

             Искам да разкажа за Ангел Вълков.

            След като завърши семестриалното си образование в Софийския университет, Ангел стажува като треньор по футбол в дом за деца без родителски грижи. След като приключва стажа, той решава да продължи да работи с децата като футболен треньор на доброволни обществени начала. Нещо повече, той им организира мачове с други деца и дори успя да им осигури нови футболни топки, за да могат децата да тренират пълноценно.

            Ето как един обикновен студент, движен от висок морал и любов към децата, полага грижи за тези сираци и то съвсем доброволно и безкористно, отдавайки част от свободното си време за развитието на физическото здраве и нравственото изграждане на децата, които вместо да безделничат, да пият и пушат, се занимават с колективен спорт и се чувстват като пълноценни личности, получаващи необходимото им внимание.

            Ето такъв е студентът, Човекът и хуманистът Ангел Вълков, намиращ духовно удовлетворение и лично щастие в изграждането на крепко здраве и формирането на твърд характер у новото поколение, и, което е много важно – абсолютно безкористно. Който има сърце, може да си вземе поука и да намери начин даа следва неговия пример.