Начало Раздели Младежта и образованието Против антиреформата в образованието!

Против антиреформата в образованието!

ПечатЕ-поща
Против антиреформата в образованието!За образователна стратегия ориентирана към общество на знанието и културата!!!

Вдигнатият наскоро скандал във връзка с предложението за премахване в Закона за народната просвета на задължителността на българския език поставя отново сериозните проблеми за това накъде върви българската система за образование в нейната цялост. За съжаление предлаганите и осъществяваните от Министерството на образованието и науката промени могат определено да бъдат наречени „антиреформа”. Носеща платформа на тези т.нар. „реформи” е неолиберализмът демонстриран по-най различен начин. Това става чрез вкарването на т.нар. пазарен подход като основен принцип на функциониране на системата на образованието у нас. Подобно нещо означава платено образование  и сегрегация в българската просвета на основата на имущественото състояние. Свидетели сме и на редукционизъм изразен в идеята за съкращаване на учебни програми, училища и университети.Не може да не се спомене и опитът за контрол  чрез настоятелства, в които основно да бъде представен частният интерес на едрия капитал.  Неолиберализмът е  също така космополитичен и антибългарски.Премахването на задължителния характер на българския език е едно доказателство. Като при това става  и предпоставка за засилване на процеса на формиране на контингент от млади образовани българи, поемащи пътя към Запада веднага след получаването на дипломата за образование.      Фактически главната цел на тази неолиберална „реформа” е ролята на училището и университета като важни обществени институти, носители на творчески импулси и нови идеи за усъвършенстване на общественото съзнание и практика, да се замени с друга - ролята на учреждения, ориентирани към удовлетворяване на „пазарните” щения на олигархичните кръгове в България и тяхните задгранични покровители. Безспорна е нуждата от реформа на образованието.Но става дума за реформа, основаваща се на стратегията за създаване на образователно пространство на творчеството и ориентирана към изграждане на общество на знанието и културата. Тя трябва в максимална степен да въведе „солидаристкия подход”, на базата на който да се формира система за образование, предполагаща равенство на шансовете, т.е. образование за всички можещи, способни и талантливи, а не само за онези, които имат паричните възможности. Нужен е не контрол от страна на частни интереси, а демократизация чрез системата на „демокрацията на участието” на преподаватели, учащи и общество. Трябва ясно да се разбере, че ако реформата на образованието в нашата страна продължи по неолибералните коловози, не е изключено утре със системата на образованието у нас да се случи това, което вече стана в различни други области на нашия живот. Т.е. да се осъществи една разруха, като по този начин се унищожат шансовете на страната ни за оцеляване в ХХІ век.Затова ние младите хора на България казваме твърдо своето „НЕ” на подобни антиреформи и призоваваме към създаване на образователна стратегия, основана на принците на солидаризма, творчеството и иновацията, истинския демократизъм и любов към милото ни Отечество – Майка България и българския народ.