Начало Раздели Младежта и образованието Студентите от София, Пловдив и Варна РАЗБИХМЕ оковите на апатията

Студентите от София, Пловдив и Варна РАЗБИХМЕ оковите на апатията

ПечатЕ-поща
(уводен материал на бр.5 на бюлетина на ПРИЗИВ)
През периода януари-април 2009г., въпреки голямото разочарование от провала на студентското протестно движение в София, активността сред нашите колеги не само не затихна, но напротив, придоби съзнателен, целеустремен характер и се разрастна сред колегите от страната, по-специално в Пловдив и Варна.
 Бяха постигнати редица успехи на организираната студентска борба.
  Ние от „Призив” заявихме след фиаското на „националния” протест от 14 януари (виж статията „14 януари – тъжно, грозно но не и неочаквано”), че пренасочваме усилията си към активна дейност преди всичко сред нашите колеги в самия Студентски град. Проблемите на Студентски град – криминалната реституция, незаконното строителство, унищожаването на зелените площи, антистудентският ПУП (подробен устройствен план) и др. бяха широко обсъдени на организираните от „Призив” на 26.01 и на 23.02 дискусии в читалище „Възраждане” в кв. „Дървеница”. Събралите се 40-50 студенти бяха тези, които в момента приемат най-присърце проблемите на Студентски град (а и на образованието в България въобще); някои от тях се включиха активно в дейността на „Призив”, което включване ние считаме и за най-голям личен успех на нашето студентско-ученическо движение.
 С помощта на новите включили се в „Призив” колеги,  организирахме мащабна кампания в Студентски град срещу приемането от общинарите на ПУП-а, имащ за цел да узакони премахването на студентския характер на кампуса. Вход по вход, блок по блок, парцел по парцел ние пребродихме целия квартал, инициирайки подписка срещу ПУП, придружена с колективна жалба срещу основните нарушения (изключените три блока 59, 60 и 61 от плана; „проектни” сгради, които вече са построени; планирано строителство на територията на университетите в Студентски град и др.). Дадохме и ред предложения за преобразуване на Студентски град в посока възстановяване на студентския му характер:
1)   вместо строителството на частни жилищни блокове в Студентски град (свързани с външни спрямо образованието лица) да се предвижда изграждането на нови блокове за университетски общежития;
2)     вместо търговски и офис сгради, които да развиват несвойствена за един кампус дейност и да натоварват и без това превишената като капацитет пътна инфраструктура на района, да се предвижда изграждането на обществени и културни центрове за студентите и младежите на страната ни, включващи кина, библиотеки, зали и т.н.
3)    вместо нови паркинги и застрояването на останалите свободни площи, да се предвижда запазването, облагородяването и създаването на нови поддържани зелени пространства и паркове, а също така и на спортни съоръжения и т.н, и т.н.
 В крайна сметка ние и колегите от СРОКСОС събрахме общо 5000 подписа срещу ПУП. Към тях трябва да се добавят още: жалбите на Софийския, Техническия и Лесотехническия университет (ЛТУ), НСА и УНСС; колективни възражения внесоха още СКОПС (студентска организация от ЛТУ), Сдружението „Граждани за зелена София”, „Велореволюция”, преподавателите от бл.27 и студентите от бл.9 – общо още около 2000 подписа. Равносметката е, че срещу ПУП има подадени общо около 7000 подписа, а основните противници на студентите – „онеправданите” реститути, са внесли  жалките 60-70 жалби (разбира се, с настояването да им се разреши още строителство или да им се върнат повече земи).  
Няма нужда да се хвалим с този успех на инициираната от нас анти-ПУП кампания. Похвали заслужават обаче колегите от Студентски град, които (особено тези от ХТМУ, бл.9 и НСА) показаха блестящи образци на САМООРГАНИЗАЦИЯ – именно тяхната самоорганизация легна в основата на връщането на ПУП за преразглеждане. Това безспорно е един от най-големите успехи на българското студентство за последните години (а може би дори и десетилетия?)!
 Грандиозен успех постигнаха и нашите колеги от Пловдив, които си извоюваха по пътя на масовата борба право на свои общежития (по-подробно виж „КОЛЕГИТЕ ОТ ПЛОВДИВ ПОБЕДИХА!”)
 Колегите от Варна също се активизираха – 3000 души се включиха в мирното шествие в памет на убитата Радостина Евтимова Сн.: Moreto.net поводът беше зверското убийство на Радостина Евтимова – 21-годишна студентка от Варненския икономически университет, което убийство беше предшествано от няколко сходни случая на насилие над младежи във Варна, Перник, София и Благоевград. Това нямаше как да не доведе до масовите студентски протести във Варна – над 2000 души излязоха на протест на 17 март и около 1000 – на 12 април; студентите възнегодуваха срещу болното общество, в което са принудени да живеят и което създава такива изроди като убиеца на Радостина и биячите на Николай Василев.
 В крайна сметка, това, което ни обединява нас, студентите от София, с колегите от Пловдив и Варна, е, че под една или друга форма ние извършихме това, за което „Призив” апелира още от миналата есен – РАЗБИВАНЕТО НА ОКОВИТЕ НА АПАТИЯТА. Да, ние ги разбиваме тези проклети окови на без(раз)личието с всеки изминал месец, с всяка изминала седмица, ден и час. И това е най-важното.
 Това е най-големият успех, най-голямата победа, която е предпоставка за нови още по-големи победни сражения в борбата за безплатно, общодостъпно и качествено образование. 
                                                                        
Призив