Начало Раздели Младежта и образованието За някои от основните проблеми на българската образователна система

За някои от основните проблеми на българската образователна система

ПечатЕ-поща

Жеко Димитров 

 Проблемите в нашата образователна система се разгарят в началото на 90-те години. Грешката на българските политици беше тази, че те пристъпиха към унищожението на образованието отпреди 10.11.1989 вместо да направят градивно реформиране на системата на образованието.              

1.МАТЕРИАЛНА БАЗА В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – тя  е амортизирана, а държавата не подпомага активно нейното подобряване. Това предизвиква до събиране на пари от ученици и родители, което на практика води до особен вид платено образование, което според мен влиза в противоречие с чл.53,ал.3 от Конституцията: „ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА Е БЕЗПЛАТНО…”. Проблемът е и със събираните в много основни и средни училища „такси” за поддържане материалната база.Българската държава в лицето на МОН и ФМ не спазва според мен и чл.53,ал.6: „ДЪРЖАВАТА НАСЪРЧАВА ОБРАЗОВАНИЕТО, КАТО СЪЗДАВА И ФИНАНСИРА УЧИЛИЩА…”.

2.КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО – качеството на образованието конкретно в България пада най-вече заради ниското ниво на учебниците и учебните помагала, както и поради хаосът сред тях- например, учебник по биология за 7. клас може да се намери на няколко издателства и дори варианти. Най-лошото е, че учебният материал в различните учебници и на различните издателства се различава или пък е един и същ, но е представен по различен начин. Това води до нееднаква подготовка на всички ученици, а с това се обезсмислят и сега въведените матури (държавни зрелостни изпити) след 12. клас. Изучават се учебни предмети, които са отпаднали от практиката; техническото образование е остаряло и завършилите такова средно образование трябва да държат квалификационни курсове, за да могат да работят с нови технически системи, а не със заложените за изучаване отпреди 20-25 години.

3.ЕДИН КОНКРЕТЕН ПРОБЛЕМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ – КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ КУРСОВЕ НА БДЖ-ЕАД – от тези проф.гимназии излизат бъдещите кадри за работа в БДЖ-ЕАД и НК “Железопътна инфраструктура”. Срокът за обучение по предлаганите от тези средни училища специалности е 4 години. Въпросът е, че БДЖ-ЕАД организира квалификационни шестмесечни курсове, които обучават в същите специалности, в които се учи 4 години в проф. гимназии по ж.п.т. Предполагам,че посоченият пример е актуален и за други проф. гимназии с тясна специализация на обучение. На практика се обезсмисля 4 годишното обучение по дадена специалност в проф. гимназии по ж.п.т.           

4.ПРОБЛЕМИ,СВЪРЗАНИ С УЧИЛИЩНИТЕ БЮФЕТИ И СТОЛОВЕ – предлаганата храна в училищните „лавки” според оценката на лекари и диетолози е нездравословна. Решението на този проблем с тестените закуски е възстановяването на закритите в повечето училища училищни столове. Тяхното възстановяване не изисква огромни финансови средства от страна на МОН и МФ, тъй като помещенията за тези столове за построени и сега служат за убежище на паяци и буболечки. Дори, след като държавата е абдикирала от функциите си по смисъла на чл.53,ал.6 от Конституцията, тези столове биха могли да бъдат възстановени и с помощта на частни фирми под непосредствения контрол на съответното училище, неправителствени организации и държавата. Въпросът е тези столове да работят и предлаганата от тях здравословна храна да е на такава цена, че да бъде достъпна за всички ученици.

5.ПРОБЛЕМЪТ С НАРКОМАНИЯТА – не бих казал, че причините за употребата на наркотици сред младежта се дължат на семейството. Бих казал, че причината е „якото” в наркотиците. Дори те са влезли в училищният бит. Според мен употребата на наркотици не е предизвикана от търсенето на силни преживявания, а от самата култура сред учащите се (младежта). За това няма как да бъде винено МВР, тъй като пълен контрол в самите училища няма как да бъде осъществен. Но нека поне да се извършват проверки преди влизане на учениците в училищата. Тази мярка е крайна и радикална, но просто друг начин няма, а сега охраняващата училища фирма „ЕГИДА” няма правомощия да извършва проверки, в това число и обиски. Проблемът също е как да се извършва контрол и в извънучебно време, тъй като тогава върху голяма част от учащите се няма как да се извърши контрол. Семейството вече не е факторът, който може да осъществи тази контрол – нека да не забравяме, че повечето родителите работят на повече от едно работно място. 

София,6.01.2008г.