Начало Принципи БЕЗРАЗЛИЧИЕТО НЕ НИ ПОДХОЖДА: ЗА ИЛИ ПРОТИВ

БЕЗРАЗЛИЧИЕТО НЕ НИ ПОДХОЖДА: ЗА ИЛИ ПРОТИВ

ПечатЕ-поща
 Започва поредната учебна година и ние пак сме тук - все същите идеи, все същата битка. Може би някои студенти са чува­ли за нас - „Митинг.ком", „онея комунисти". Извест­ни сме също така като бъл­гарската диаспора на „Хамас" Не? Ами тогава да ви разкажа кои сме и за кво се борим.

Ние сме група студен­ти, които въпреки всич­ко вярваме в необходимостта от достъпно, безплатно и качествено образование. Не само вярваме в това, но и знаем как да се постиг­не. Необходимо е само едно един­ствено условие - много студенти да го искат заедно.

Започнахме да се занимаваме с това в далечната 2007 година, когато за пореден път се праве­ше опит да са въведат поправки в ЗВО с цел приватизация на обра­зованието. Тогава имаше 30-ина недоволни студента, които на­правиха опит да се организират, но това не продължи дълго. С из­ключение на нашата група.

Ние сме нещо като капката, която все удря огромната гра­нитна скала, докато не я разло- ми, а после остави от нея само камъчета.

Така през годините много и различни хора се опитваха да ни смачкат по различни начини, но, верни на своето постоянство, ние само се затвърдихме и укрепнахме.

Така се получава, че големите признания идват чрез нападките - колкото по-силни ставахме и колкото по-точно целехме, тол­кова по-сериозни бяха опитите за спъването ни.

Първото голямо признание дойде когато представители на ръководството започнаха да съ­ветват студентите да не се замес­ват с нас. И оттогава все призна­ния валят.

Някои смятат, че сме на за­плата към някоя партия, иначе защо ли бихме си давали толко­ва зор. Други пък просто мислят, че не ни достигат умствени въз­можности, за да схванем, че няма файда от дейността ни.

Истината е, че просто страда­ме от особена форма на шизофре­ния, при която болният е убеден,
че хората трябва да имат достъп до образование. Ако сред студен­тите се намират такива, страдащи от същото заболяване, ще се рад­ваме да се присъединят към нас.
10 причини за и против включването в Призив

Напоследък нещо стана много модерно да се дебатира. Та къде­то модата - там и ние. Но понеже често ни обвиняват, че не търпим чуждо мнение, ще се опитаме да оправдаем това клише, като оку­пираме и двете страни на дебата. Така която и страна да надделее в аргументите, все ние сме прави.


Против

1.       Не обичаш да те обиждат безпричинно

2.        Влязъл си да учиш вишу, щото мама каза, че ти трябва ди­плома, за да те вземат във фирма­та на тате

3.       Не знаеш името на специ­алността си, но пък не ти и тряб­ва, така и така ще завършиш

4.       Убеден си, че трябва да се плаща образованието и то скъпо, за да е качествено

5.        Същевременно, за да под­държаш качеството, буташ руш­вети по изпити

6.       За да обясниш значението на думата „права", ти трябва тъл­ковен речник

7.        Смяташ, че всички са мрънкала и се занимават с акти- визъм, щото ги мързи да си вър­шат работата

8.      Възхищаваш се на адми­нистрацията в университета и се молиш да се намери едно топло местенце и за теб

9.       На заплата си към адми­нистрацията и част от задълже­нията ти включват да обясняваш колко са зле тея от Призив

10.    Ти си гъвкав амбициозен млад човек (с други думи: ти си безпринципно мекотело с амби­ции да стане лъв)За

1.       Не обичаш да те унижават

2.       Ти си откачалка

3.       Приятелите ти те опреде­лят като скандалджията в компа­нията

4.       Имаш някакви ретрог­радни схващания за морал, чест­ност, достойнство и прочие без­смислени неща

5.        Ти си тъп идеалист и чес­то ти го казват

6.       Пука ти какво става с другите хора

7.        Обичаш това, което учиш и въпреки всички гадости искаш да спомогнеш за тези след теб да е по-добре

8.       Вярваш, че от образова­нието има смисъл

9.        Според теб да отстояваш правата си не е загуба на време

10.    Искаш един ден образо­ванието да има стойност и извън параметрите на заплатата

Аржентинасо