Начало Принципи Борбата за Студентски град

Борбата за Студентски град

ПечатЕ-поща

Какво е това Студентски град?


  Сравнете името на този „град“ с дейностите и събитията, които преобладаващо се случват в него, и ще схванете голямото противоречие, в което се е превърнал. Лентяйски и консуматорски живот, една библиотека на фона на 26 дискотеки и изобилие от кафенета, барове, периодично извършвани побои и убийства над студенти... Със сигурност изреждането може да продължи, но картинката вече се заформя – картинка, която изобщо не вдъхва надежда и вяра сред различните прослойки на нашето общество. Накратко: изцяло отрицателен символ!
 
  За всеки влак си има пътници, казва ни народът. Грешиш, народе, за тези пътници очевидно още не е създаден подобаващ влак. Аайде бе (??), такъв „студентски“ град ли трябва на... Студентите?! А може би тук важи друга народна мъдрост: всяка жаба да си знае гьола. Дали пък в нашия случай жабите не се озовали съвсем намясто? Очевидно днешните тенденции сред подрастващите ученици и прохождащите студенти правят последния въпрос доста труден за отговаряне. А за жалост, бизнесът много добре разбира от народна мъдрост – и той всячески и усърдно се старае да инвестира в този гьол, да прави гьола повече гьол (да им е уютно на онези, които се чувстват като у дома)! И за да не си мислиш, читателю, че се крием зад метафори и оригиналничене, ще изкажем еднозначно разбирането си.

  И без да сме специалисти разбираме, че в Студентски град (както и във всяко друго място в страната ни) се разгръщат проблеми, които се наблюдават по всички шевове на обществото ни – гражданска апатия, комформистки нагласи, отбягване на каквото и да е задълбочаване в действителността, да не говорим за ангажиране със съзидателна дейност. Напротив, колкото по-лесно е, толкова по-приятно е, търсят се бързи и все по-нови удоволствия и развлечения. Очевидно нещо в природата на човек прави така, че такава среда да го привлича. И поради това онези, които тепърва навлизат в обществения живот, се оказват изкушени от подобен lifestyle. Среда от такова естество формира и възпитава хората по свой образ и подобие. Да, Студентски град (и студентството в по-общ план) е кулминация на проблемите, които разяждат обществото ни. Средата тук по никакъв начин не се противопосотавя на отрицателните тенденции, които наблюдаваме. Тъкмо обратното, тук, както и по отношение на други неща, официалните институции са пасивни и бягат от отговорност.
 
  Какво да се прави? Единственото решение, според нас: нека поне помогнем на онези тенденции и потребности, чието задоволяване изисква друг тип условия и занимания. За щастие такива все още има (говоря за жаждата за знание и окултуряване), макар че не им се обръща много внимание. Нищо! Тогава ние ще обърнем внимание на самите себе си. Наистина простичко. Вместо да се хабим в напразни подписки и апели (защото трябва да има кой да ни чуе!), нека сами създадем алтернативата, която считаме за нужна. Става въпрос за изграждането на студентски центрове, снабдени с нужните условия за извършване на интелектуални и културни занимания и извън университетската институция. Или иначе казано, искаме да спрем да се държим като временно обитаващи консуматори и да действаме като съзидаващи участници, борещи се за изграждането на едно място, което наистина да отговаря на статуса ни на студенти. И най - вече, искаме с личния си пример и инициатива да оборим клеймото, което общественото мнение (заслужено или не) е поставило върху нас, искаме да покажем, че самите студенти не са „загубена работа“ и могат да се организират с цел създаването на нов вид човешки взаимоотношения, нов вид интереси, нов вид култура, нов вид отношение към собственото си положение в обществото.