Начало Принципи Какво е "Призив"?

Какво е "Призив"?

ПечатЕ-поща

logo priziv

„Призив“ води началото си от 2007 г. Възниква като организация от синдикален тип на учащите се в България, която да е изразител на преките интереси на обучаващите се и заетите в сферата на образованието.

През всичките години на съществуването си „Призив“ е заемал водеща роля в борбата срещу процесите на приватизация във висшето образование, която се изразява в орязването на държавната издръжка, повишаването на семестриалните такси и въвеждането на рейтигова система. Няколко години увеличението на таксите за обучение в СУ е било спирано, вследствие на студентски протести, с активното участие на „Призив“. Категорична позиция на движението е, че образованието трябва да бъде абсолютно безплатно на всички нива и че то трябва да бъде общодостъпно.

„Призив“ има дейно участие в протестите против поставянето на камери в СУ, за повишаването на студентските стипендии, за по-високи заплати на учителите и служителите в БАН, както и за защита на академичната автономия и за защита на спортните бази на НСА.

Дейността на „Призив“ включва също и образователни лекции, прожекции и дискусии по научни и актуални теми. Освен това групата се противопоставя на комерсализацията и реституцията на Студентски град и превръщането му от място за живот и обучение на студенти в изцяло увеселителен квартал. В отговор на тези негативни тенденции в Студентски град, „Призив“ стои в основата на изграждането на помещение, предназначено за образователна подготовка и научна дейност – Студентски исторически център (блок 52).

В последните години като сероизен проблем се очертава платеният псевдоактивизъм сред някои младежки групи. Различни чуждестранни фондации финансират разни НПО-та и студентски сдружетия, с цел да извършват определени действия или да създават определени нагласи, в полза на своите спонсори. „Призив“ категорично се противопоставя на тези тенденции. Движението има основно участие в борбата в защита на академичната автономия от групата окупатори, затворили университета с вериги в края на 2013 и началото на 2014 г.

Всичко това принуждава „Призив“ дебело да подчертае своята икономическа независимост. Групата стои на твърдата позиция, че за да има една организация претенция за самостоятелност в идеите, тя трябва да има самостоятелност в своето финансиране. „Призив“ разчита изцяло на собствени ресурси и няма спонсори и „благодеятели“.

Извоюването на безблатно, качествено и общодостъпно образование е достижима цел, при положение, че учащите са организирани и сплотени. Единни можем да се преборим за по-добра просвета!

 

Ние сме:

 - Икономически независими, разчитаме изцяло на собствени сили

- ЗА БЕЗПЛАТНО, ОБЩОДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

- ЗА високи заплати и стипендии, и строг контрол на самите учащи върху парите, отпускани за образование;

- ЗА рязко подобряване на състоянието на материалната база, при която се осъществява процесът на обучение;

- ЗА безплатни учебници и субсидии за храна за всички учащи се.

- ПРОТИВ приватизацията и платеното образование;

- ПРОТИВ ниските заплати на заетите в образователната сфера и ниските стипендии на учащите се;

- ПРОТИВ високите цени на учебниците и учебните пособия;

- ПРОТИВ повсеместната, съзнателно налагана малокултурност и неграмотност сред учащите и заетите в образователната система.