Начало Раздели Солидарност БАН ИЗЛИЗА НА ПРОТЕСТ! ДА ПОДКРЕПИМ БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ!

БАН ИЗЛИЗА НА ПРОТЕСТ! ДА ПОДКРЕПИМ БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ!

ПечатЕ-поща
Общото събрание на БАН свиква протестно шествие със свещи в Деня на народните будители – 1-ви ноември, от 18.00 часа, пред Централната сграда на академията, пл. Народно събрание, ул. “15-ти ноември” №1.

Ние от "Призив" се солидаризираме с  борбата на учените.


Д Е К Л А Р А Ц И Я НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Българската академия на науките заявява категоричното си несъгласие:
- с провежданата политика на Правителството за целенасочено финансово унищожаване на БАН;
- с отказа на Правителството да решава въпросите за българската наука, в т.ч. за БАН, чрез диалог и обществен консенсус;
- със системните демонстрации на неуважение към Българската академия на науките от страна на министър Дянков, липсата на адекватни отговори на поставяните въпроси, отклоняването на всички опити за срещи, мълчаливия и пренебрежителен отказ за решаването на който и да било от възникващите проблеми.


През 2010 година БАН беше подложена на безпрецедентна атака, целяща ликвидирането на научноизследователската й дейност чрез промяна на Закона за БАН. Субсидията беше намалена с 25 млн.лв., размерът й от 59 756 х.лв. през 2010 и 2011 година е недостатъчен дори за плащането на договорените работни заплати. Учените работят при много тежки условия – без елементарна издръжка, без отопление и с намалени заплати.

Заради лошите условия на труд и все по – ниските доходи БАН загуби част от висококвалифицирания си научен потенциал – 1416 души напуснаха системата за последната година и половина. Поради липса на оборотни средства и средства за съфинансиране, поради намалените работни заплати и липсата на средства за елементарна издръжка и общо влошените условия за работа, собствените приходи от проекти и договори само през 2010 година паднаха с 21 млн. лева. Това са преки загуби за страната ни.

Голяма част от приходите на БАН вливат в страната ни постъпления от програми на Европейския съюз. Българското общество е инвестирало в продължение на 10-15 години средства в кадрите, които сега напускат българската наука. Ние губим най-висококачествения човешки потенциал. Средномесечно 45 човека напускат БАН. Това ли е пътят за ефективно интегриране в Европа?

В критичните условия на последните две години БАН продължи да изпълнява задълженията си, както към държавата и обществото, така и по договори и проекти. Няма провалени сключени договори и задачи, научните звена не използваха липсата на средства като оправдание за несвършена работа. Отчетът на БАН за 2010 година беше приет единодушно от Съвета на настоятелите и от Народното събрание.

При тази положителна оценка на дейността субсидията на БАН за 2012 година се предвижда за пореден път да бъде намалена с 5 млн. лева. Няма никакви аргументи в полза на тази редукция и Общото събрание възприема този факт като гавра с Академията.
На последното си заседание Съветът на настоятелите на БАН констатира, че субсидия от 59 756 100 лева е недостатъчна за пълноценното функциониране на Академията и застрашава изпълнението на общонационалните оперативни дейности, свързани с нормалното функциониране на нашата държава и настоява Правителството на Република България да планира за 2012 година субсидия за БАН в размер на 95 – 98 млн. лева.

Ако Народното събрание и Министерският съвет не вземат спешни мерки за преразглеждане на бюджетната субсидия на БАН, то Академията е обречена на фактическа ликвидация и резонният въпрос е дали това е желанието на Парламента и Правителството. Крайно време е да се отворят очите за опасността България да остане не само без национален научен център, каквато е БАН, но и без сектор „ Наука” в икономиката на страната.

Ако бюджетът на БАН не се увеличи до сумата, поискана от Съвета на настоятелите, то ще предприемем протестни действия и ще уведомим и потърсим подкрепата на ЕК и международните институции, свързани с научните изследвания.

Можете да ни подкрепите и като ни пишете на електронната ни поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.