Начало Раздели Солидарност ПОЗИЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” КЪМ ФЕДЕРАЦИЯ „КУЛТУРА” – КНСБ И ФЕДЕРАЦИЯ „КУЛТУРА” – КТ „ПОДКРЕПА”

ПОЗИЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” КЪМ ФЕДЕРАЦИЯ „КУЛТУРА” – КНСБ И ФЕДЕРАЦИЯ „КУЛТУРА” – КТ „ПОДКРЕПА”

ПечатЕ-поща

nbkm

Публикуваме позицията на служителите в Народна библиотека относно поголовните съкращения, готвени от Министерство на културата. Ние от "Призив се солидаризираме с изразената позиция и всички служители в културни институции, застрашени от варварските съкращения. Вярваме, че всяко цивилизовано общество се стреми да опазва културата си и да я развива, а не да я унищожава. Затова ще подкрепяме всякакви протестни действия на пряко засегнатите.

 

 

 

 

ДО ПЛАМЕН ДИМИТРОВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ
ДО Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА”
ДО ИВАН ИВАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НСФ„КУЛТУРА” – КНСБ
ДО СТЕФАНКА ХРИСТОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ФЕДЕРАЦИЯ „КУЛТУРА” –
КТ „ПОДКРЕПА”

Относно: Постановление №8/16.01.2015 г. за изпълнение на Закона за
бюджета на Р България за 2015 г. в частта за МК и Писмо № 18-00-
2/27.01.2015 г. и Заповед на министър Вежди Рашидов за намаляване
числеността на персонала на Националната библиотека

Уважаеми г-н Димитров,
Уважаеми г-н Тренчев,
Уважаеми г-н Иванов,
Уважаема г-жо Христова,

Обръщаме се към Вас от името на Синдикалните организации към Независима Федерация „Култура” към КНСБ и Федерация „Култура” към КТ „Подкрепа” на работещите в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Исканото от Министерството на културата драстично съкращение на финансовите средства от 1.1.2015 г. и на персонала с 15 % на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”от месец март т.г. застрашава изпълнението на функциите й, установени в Закона за обществените библиотеки според чл. 12, чл. 13, чл. 15, чл. 16, чл. 17 и чл. 18. Да припомним, че чл. 6 гласи: „Министърът на културата осъществява държавната политика по отношение на обществените библиотеки като СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНОТО РАЗВИТИЕ”. Предвидените от Министерството на културата съкращения за библиотеката ще поставят на риск изпълнението на нейните функции. Националната библиотека не само е Архив на българската книга, но е и най-голямото у нас хранилище на ръкописи и документи Х-ХІХ в. Тя съхранява, обработва, предоставя за ползване и популяризира документалното наследство на Васил Левски, Христо Ботев, Георги Стойков Раковски, княз Александър І Батенберг и на още стотици забележителни исторически личности. Библиотеката пази първия Софрониев препис на Паисиевата „История славянобългарска” и съдържа най-големите сбирки от славянски и ориенталски ръкописи в България. Османският архив на Националната библиотека е третият по значение в света. За сравнение – в него работят 4 човека, а в истанбулския – около 300. Колегите, които обработват тези сбирки, са изградили специални умения и качества в продължение на дълги години. Съкращаването на такива уникални професионалисти трудно може да бъде компенсирано. В сравнение с националните библиотеки на Балканите (Румъния, Сърбия и Хърватия) Националната библиотека на България е на дъното по финансиране – с най-ниския годишен бюджет – и спрямо обема на съхраняваните национални колекции, и по персонал. Работим в условия от средата на миналия век – в енергийно неефективна сграда, с неремонтирани помещения без климатици, изгнила дограма, пропадащ покрив, амортизирани асансьори, стара електро- и парна инсталация и т.н., както и с ниски възнаграждения. Но за разлика от Министерството на културата, което разбира реформата само като съкращаване на щата и на заплатите на работещите, ние сме загрижени за оцеляването и развитието на Националната библиотека. Ще предприемем всички законови действия, за да ги защитим. Текстът на това писмо бе единодушно одобрен от Общото събрание на служителите в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Председател на СО на КНСБ:                 Председател на СС на КТ „Подкрепа”
/Марияна Максимова/                                            /Иван Добромиров/

Позицията е взета от тук