Начало Раздели Студенти А тези, които си нямат студентски град?!?!?

А тези, които си нямат студентски град?!?!?

ПечатЕ-поща

Докато в София обществото настръхна поради проблемите и условията в кампуса на столицата, оказа се, че на други места из страната нямат дори кампус, който да защитават – такъв просто не съществува.

Колеги от Пловдив ни разказаха за основния проблем на студентите в града – за тях няма общежития. Студентите в най-големия след СУ хуманитарен университет в страната – ПУ “Паисий Хилендарски” са около 7500, а отпусканите за тях места в общежития са 955, 300 от които са по правило за чуждестранни студенти. А места за учащите няма, тъй като на времето ПУ не бил участвал в разпределянето на общежития и на практика в момента не стопанисва нито едно.

На 15 ноември 2006г. Министерски съвет излиза с решение да бъде предоставен за нуждите на университета имот от 29 дка – частна държавна собственост, която се управлява от Министерството на отбраната (МО). Съставен е Подробен устройствен план (ПУП) за регулация и застрояване на земята – вече действащ, но до първа копка така и не се стига поради отказа на МО да предостави полагащия се на ВУЗ-а терен с мотива, че е запланувано той да бъде продаден на частни лица. С парите МО се надява да покрие разходите по свои програми. Работата е там, че тези пари временно ще решат финансовия им проблем, докато този терен би премахнал окончателно неудобството на студентите с общежитията. Същевременно, израелска фирма предложила срещу преотстъпено право на строеж да изгради такива общежития в замяна на 20-годишна концесия върху приходите от наемите в тях. Така със сигурност университетът няма да спечели нищо, но пък благородните частници ще се облажат...

Студентите от ПУ споделиха и че „късметлиите”, доредили се до общежитие, най-често след седмица доброволно напускат поради лошите условия – в някои има само по една баня и тоалетна на етаж!

Освен всичко друго, разбра се и че в Пловдив няма изграден кампус – общежитията на различните ВУЗ-ове са пръснати из целия град. Е, ние студентите от София искаме държавата да се върне в Студентски град. А колегите ни от Пловдив дори това не могат да поискат – те искат просто да имат студентски град.

Еки13