Начало Раздели Студенти На ход е: Студентското шествие „Искаме да учим!”

На ход е: Студентското шествие „Искаме да учим!”

ПечатЕ-поща
iskame da uchim
Протестите продължават. Нека всички се включим на 28 октомври (четвъртък) от 10 часа на НДК в шествие до Народното събрание на студенти от различни държавни университети, преподаватели и учени. Заедно сме силни, а исканията ни – все по-незаобиколими!
От името на протестиращите днес ще бъде внесена и следната декларация:
 
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

от студентите на СУ „Св. Климент Охридски”, Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”, Националана художествена академия, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” 
 
Уважеми г-н Борисов, ние, студентите от СУ, НАТФИЗ, НХА и НМА, се обръщаме към Вас, обединени от неблагоприятната ситуация в българското висше образование, с изискването да се намесите и предотвратите фалита и явната гибел на едни от най-старите висши учебни заведения в България. 
 
Ние считаме, че осъществяваната политика на правителството не отговаря на заложения в предизборната Ви платформа, и многократно потвърждаван от Вас и ресорния министър, приоритет на образованието.
 
Националната политика спрямо Образованието, Науката и Културата е в остър разрез с европейската стратегия за висше образование и кадрова политика, тъй като води до затваряне на университети в принудителна дървена ваканция, намалявяне на количеството и качеството на образованието, ограничаване на научната дейност, невъзможност за участие в международни проекти, които отразяват лицето на младежта пред лицето на Европа и света, демотивация на преподаватели, студенти и служители в сферата на висшето образование, подтискане на работния, художествено-творчески и научен процес и прекратяването на учебни практики.
 
Реформите, които се спускат императивно от позицията на властимащите, не са достатъчно съобразени с мнението на студентите, а са в техен ущърб. Също така, не зачитат университетската автономия и  безпрецедентно нарушават демократичния принцип на равнопоставеност между държавните висши училища.
 
Осъзнавайки трудностите, пред  които е изправено управлението в условия на криза, с притеснение за бъдещето на студентите и тяхното професионално развитие, позовавайки се на Глава ІІ от ЗВО, отправяме нашите искания:
 
1. Допълнителна субсидия за четирите висши училища (СУ, НАТФИЗ, НХА и НМА), с цел протичане на обучението в стандартните му параметри.
Протичане на учебния процес в определените от учебните планове срокове;
Провеждане на сесията в логически обосновани срокове;
Осигуряване на социално-битови условия за нормалното осъществяване на учебния процес;
Осъществяване на адекватна научна дейност;
Възможности за провеждане и участие в международни проекти, научни конференции и др.
 
2. В Бюджет 2011г. да бъде заложено финансирането в държавните висши училища в размера, предвиден в Закона за държавния бюджет в първоначалния му вариант, обнародван в ДВ, бр. 99, Декември 2009г.
Това е минимумът, в който учебната година може да протече без да бъде нарушено нормалното осъществяване на учебния процес и най-вече без да бъде намалявано качеството на обучението;
Преразглеждане на тригодишната бюджетна макрорамка в областта на висшето образование, науката и културата, като се вземат предвид нарастващите нужди.
 
3. Изискваме всички законодателни инициативи в областта на висшето образование да бъдат съгласувани с всички заинтересовани страни, при условия на пълна публичност и прозрачност (организиране на кръгли маси и обществени обсъждания)
 
Образованието беше обявено за приоритет в предизборната Ви платформа. Ние, младите хора, повярвахме на тези обещания и избрахме да живеем и учим в България. Вследствие на съкращенията в бюджетите на нашите университети, ръководствата ни бяха принудени да предприемат антикризисни мерки, за да се избегне окончателното разоряване и затваряне на училищата ни. В този жесток момент ни крепи единствено надеждата да оцелеем като бъдем помилвани от „висшите сили”. Полагаме неистови усилия да запазим здравия си разум в този кризисен момент, но става все по-непосилно.
 
Но ние продължаваме да искаме да учим.
 
Мечтаем за нормално провеждане на часовете.
 
Молим за пълноценна и ползотворна работа, защото вярваме в отдадеността на преподавателите си.
 
Искаме рамо до рамо с тях да откриваме нови хоризонти и да работим за духовната просвета ТУК и СЕГА!
 
 
Просто Искаме да учим!