Начало Раздели Студенти На вниманието на колегите от блокове № 38, 50, 53, 54 на Студентски град

На вниманието на колегите от блокове № 38, 50, 53, 54 на Студентски град

ПечатЕ-поща

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

Колеги,

От 30 януари 2009г. да края на февруари може да се обжалва новият Подробен устройствен план (ПУП) на Студентски град!

ПУП има за цел не да спре криминалната реституция и незаконното строителство в Студентски град, а да ги узакони!

От нас зависи да не допуснем това!

Всяка подадена жалба срещу новия ПУП е важен принос в борбата против мутрите и реститутите, в борбата за връщане Студентски град на студентите!

 pup studentski grad 38 50 53 54 blok

Във връзка с това призоваваме колегите от блокове № 54, 53, 50 и 38 задружно да обжалват незаконното строителство в съседните на тях парцели № 216, 216а, 218 и 219, където се предвижда (и дори е започнало) незаконното строителство на редица нови, нямащи нищо общо със студентския характер на района сгради.

За повече подробности: www.priziv.org