Начало Раздели Студенти На вниманието на колегите от Техническия университет (ТУ - София)

На вниманието на колегите от Техническия университет (ТУ - София)

ПечатЕ-поща

Уважаеми колеги от ТУ,

Излагаме ви намеренията на община „Студентска” за квартала ни и пространството около Техническия университет (ТУ) според Подробен устройствен план (ПУП).

• покрай ул. „Г.Брадистилов”, която води към Ректората, откъм нефункциониращия в момента студентски стол се предвижда изграждането на три нови търговски обекта

• пред Електротехническия факултет (12 блок) до изграждащата се в момента бизнес сграда искат да строят още един масивен многоетажен офис комплекс

• към всичко това е нужно, да се прибави и посоченото застрояване около общежития 1-4 на ТУ, особено строителството покрай блок 4, за което сме информирали по места нашите колеги 
pup studentski grad tu
Сега развитието на нещата до голяма степен е в наши ръце.  От 30 януари 2009г. до края на февруари може да се обжалва новият Подробен устройствен план (ПУП) на Студентски град! Жалбите се подават в районната община.

Приканваме ви, да напишете индивидуални и колективни жалби, подкрепени от подписки, които да покажат недвусмисленото ни неодобрение срещу намерения, целящи досъсипването на квартала и университета ни. Допитайте се и до различните ръководства на вашия университет по въпроса какво правят те, за да предотвратят одобрението на ПУП.

Свържете се и с нас.