Начало Раздели Студенти Парламентът потвърди криминалния характер на реституцията в Студентски град

Парламентът потвърди криминалния характер на реституцията в Студентски град

ПечатЕ-поща

 В края на май 2009г. Временната анкетна комисия в парламента за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентския град в София, след 3 месеца проучвания, потвърди очевидното: РЕСТИТУЦИЯТА Е ПРОВЕДЕНА В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.
 
В заключението на доклада на Комисията (цялата стенограма може да се прочете на сайта в раздел „Студенти”)  се казва следното:

„...Това, което установихме, е, че държавата е била лош собственик на имуществото си. Бездействието на различни държавни органи е позволило да се развихрят апетитите на много хора. Те са намирали начин да придобият имот там, където очевидно сега е софийският Клондайк и където не е могло да се отстоява обществения интерес. Отработени са няколко схеми, подробно описани в доклада, които са позволили това неправомерно придобиване – незаконосъобразна реституция, извършена от поземлените комисии в урбанизираните територии, заети от реализирани държавни мероприятия, които не позволяват връщане на имоти в реални граници и където правоимащите граждани е следвало да бъдат обезщетявани.
Реституция на терени, одържавени по Указ № 29 от 1943 г. при положение че собствениците са били обезщетени и тези земи изобщо не са обект на реституционни закони. Актуване на държавни имоти като общински и бързо извършване на разпоредителни сделки с тях. Буквално месеци след актуването тези имоти са били препродавани. Очевидно това е направено именно с цел, защото някой е харесал някакъв имот. Промени в застроителния регулационен план, създаване по този начин на съсобственост между трети лица и общината и ликвидиране на собствеността в полза на третите лица. Замени и продажби чрез търговски дружества при пряко договаряне с цел избягване на законовия ред за това чрез търг и конкурс.
Незаконосъобразни са и действията и по използването на държавното имущество в „Студентски град”. Не е изключение и висши училища да отдават предоставените им за ползване на имоти без конкурс с безкрайно анексиране на стари договори за наем. Имотите се ползват за всякакви и много често несъвместими със студентските нужди цели. Повсеместно и на неподходящи места се поставят преместваеми обекти, откриват се заведения, търгува се с алкохол, включително и в помещения, намиращи се в студентските общежития. Предоставят се под наем стаи почасово, строи се безогледно. Така едно градче, създадено за да живеят и да бъдат обучавани нашите деца, се е превърнало в място за извършване на дива търговия с какво ли не. Този грабеж продължава вече осемнадесет години и е крайно време да бъде спрян, ако искаме поне някаква част от „Студентски град” да остане и да се съхрани така, както е замислено и е първоначално реализирано съществуването му.
Предложенията, които сме направили, са насочени именно към това. Ние считаме, че държавата в лицето на различни нейни органи – министерства, областен управител, трябва да положат усилия и да действат като най-добри стопани, за да върнат това, което е неправомерно заграбено. Действията им преминават задължително през пълна инвентаризация на държавното имущество и съставяне на необходимите за това регистри, провеждане на съдебни процедури там, където това е възможно и където вероятният процент за успех е голям.
Новото правителство, а надявам се и в нашите обсъждания да измислим как да бъде уреден в бъдеще статутът на Студентски град – не само за София, а и на всички студентски градчета, защото проблемите са повторяеми. Считам, че най-правилно това ще стане чрез създаване на изцяло нов закон. Така уредбата ще бъде пълна и всеобхватна и е по-добър вариант от множеството изменения в различни закони.
Считам също така, че е необходимо създаването на изпълнителна агенция към МОН, която да управлява студентските имоти. Управляването им от търговски дружества и от самите висши училища според мен е доказало неефективността си. Всяко търговско дружество съществува, за да извлича печалба от дейността си. Гонитбата на печалби е довела до резултатите, които не се харесват на никого, освен на облагодетелстваните. Изпълнителната агенция като бюджетно формирование, освободено от изискване да търси печалба от дейността си, би могла да върне академичния дух в Студентски град.
В заключение искам да кажа, че възприемам извършеното от нашата комисия като начало на последваща дейност на Народното събрание за разрешаване на толкова сериозни проблеми. Трябва да продължат усилията това място, замислено да бъде средище на академизъм, духовност и най-светли стремежи, превърнато в място за печалбарство, където вече са дадени човешки жертви, да върне предишния си облик.
Казват, че в света на парите няма място за хора. Нека Студентски град отново стане място за хора.”

Последните думи от цитата ние от „Призив” смятаме да превърнем в мото на новата ни кампания за връщането на Студентски град на студентите, която ще започне наесен. Облаците над замесените в разграбванетоstiga restitucia и унищожаването на Студентски град се сгъстяват – въпреки провала на протестите през последната зима, нека тези бандити, лъжци, крадци и убийци, на които дължим сегашното състояние на Студентски град, знаят че няма да бъдат оставени на мира, докато не се изметат оттам и не понесат наказателна отговорност за извършените от тях престъпления.

 

Призив