Начало Раздели Студенти Писмо-уточнение до в.”Сега”

Писмо-уточнение до в.”Сега”

ПечатЕ-поща

               

До съответния ресорен заместник-редактор на в.”Сега” през завеждащия отдел
“Общество”
във връзка с неточности в статията на Н.Марченко “Студентите си поискаха обратно
Студентски град от мутрите” 
от представител на студентско-ученическо движение “Призив за образование”
(наричано още“Призив”)

                                           

П И С М О- У Т О Ч Н Е Н И Е

Уважаеми журналисти,
Уважаеми ресорен заместник-редактор,

     Това писмо има две цели. Първо, да внесе важни фактологични уточнения, свързани с организаторите на траурния митинг-шествие от 12-и дек. 2008 г. в София, а заедно с това- и яснота по представеното в статията “оспорване” на организаторската роля на мероприятието. И второ, да спомогне на бъдещите автори по подобни теми и на автора на коментираната статия в изграждането на по-пълна представа за студентските организации и тяхното отношение към въпросите на учащите се (в случая по обстановката в Студенски град). Накрая се поставя и искане- публикуване на въпросните уточнения като редакторско допълнение към съответната страница в предстоящ брой на вестника (понеделник, 15.12.08).

   I.  Става въпрос за фактологични неточности и произволни авторови тълкувания в първите две изречения от абзац № 3 на електронния вариант на статията.
     Още в началото прави впечатление несъответствие между броя на изброените четири (“Четири обществени организации...”) и поименно споменатите три обществени организации( “...”Крокрус” и студентско-ученическо движение “Призив”... Студентски съвет на Медицинския университет...”); несъвпадение също така се наблюдава и в споменаването на присъствалите политически лица като “някои депутати”, а се изрежда само един народен представител-  Л.Шулева, като след нейното име погрешно се споменава “националистът Б.Расате” ( той е политическо лице, но не е народен представител ).
     Сега по същество. Изречение второ на абзац №3 гласи: “За организатори на митинга се опитаха да се представят студентската организация "Крокрус" и студентско-ученическо движение "Призив", но това бе оспорено от Студентския съвет на Медицинския университет.”
1. Студентска организация с името “Крокрус” не съществува. Става въпрос ( или поне така предполагам ) за СРОКСОС - Сдружение за развитие и контрол на студентските общижития и столове.
2.  “За организатори на митинга се опитаха да се представят студентска организация СРОКСОС и ...” По законови и нормативни уредби в Р.България обществените мероприятия на открито получават разрешения за осъществяването си при наличие на предварително обявена организация.  СРОКСОС е юридически регистрирано сдружение, чиито представители са подали и получи необходимото за случая разрешение от съответните общински звена (Моля, направете за себе си съответната справка. Това може да стане най-лесно на сайта на СРОКСОС).
3. “... и студентско-ученическо движение “Призив”, но това бе оспорено от Студентски съвет на Медицинския университет.” Представители на “Призив” не са обявявали нито на всеослушание, нито по отделно участието си сред организаторите на събитието. Поради характера на събитието - отбелязване паметта на убития студент по фармация Стоян Балтов, проведеното шествие бе точно толкова протестно, колкото позволява един траурен и дълбоко възпоменателен случай. Нещо повече: представители и на двете организации следваха от самото начало до края на проявата постигнатата помежду им ден по-рано съгласуваност - да не се афишират показно самите организации, нито да се скандират високо или неподходящи за случая лозунги. Това е и едно от желанията на близките и родствениците на престъпно убития Стоян и то, както знаят всички присъствали на шествието, бе спазено.  
В продължение на горното заявявам също така, че представители на “Призив” по никакъв начин не са оспорвали ничие организационна роля (пък било това и основателните или неоснователни претенции, според автора на статията, на представителите на СС на МУ).

II. Лично аз разговарях с автора на статията Н. Марченко. Това се случи пред общината в една твърде напрегната обстановка. Причината е в това, че  непредставил се участник в протеста определи  един от големите транспаранти на проявата като неуместен ( за справка: погледнете как са отразили случката вашите колеги от в. “Труд” - текста под съотв. снимка). Текстът на този транспарант бе предварително съгласуван с организаторите на шествието и близките на Стоян Балтов. Веднага след това Марченко се обърна към мен да се представя от коя организация съм, а аз му отвърнах: “Днес не се афишират организации”. В личен разговор, след като той се представи, му бе разяснено, че съм участник в студентско-ученическо движение ПРИЗИВ и друг мой колега от движението изнесе мотиви за участието ни, като му връчи ноемврийския брой от издавания от нас бюлетин. Освен всичко друго, аз се извиних на Н. Марченко за първоначалната ми емоционална реакция спрямо него.

Вярвайки в необходимостта от обективно и съвестно отразяване на такива събития като най-голямата студентска проява от 2004г. насам и поради изложената по-горе аргументация, се обръщам към вас със следното искане:
моля, публикувайте в понеделнишкия брой на вестника въпросните уточнения ( официалният организатор на събитието и неговото точно наименование; липсата на каквито и да е било организационни претенции от страна на представители на ПРИЗИВ към други организации като СС на МУ )
Бих желал да завърша с благодарности към журналиста Н. Марченко за добре написаната като цяло по мое мнение статия. Той би могъл да се запознае по-обстойно със особеностите на  споменатите студентски организации на електронните им сайтове: www.priziv.org и www.sroksos.org

В очакване на вашия отговор

С уважение:

Александър Николов                                                                  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.