Начало Раздели Студенти Позиция на Студентски съвет на УНСС относно вдигането на таксите

Позиция на Студентски съвет на УНСС относно вдигането на таксите

ПечатЕ-поща


П О З И Ц И Яunss
НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
ПРИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ОТНОСНО: „Проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.” и бъдещото „Постановление на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет за 2012 г.”

 За 2012 г. все още не е известен размера на базовия норматив, тъй като той ще бъде определен с „Постановление на МС за изпълнение на държавния бюджет за 2012 г.”. От проектозакона за държавния бюджет за 2012 г. в § 90 на преходните и заключителни разпоредби става ясно, че се предлага промяна на чл. 95 от ЗВО, където думите „една втора” се заменят с „две трети”, което за пореден път ще означава увеличение на студентските такси от следващата учебна година.

Категорично не сме съгласни с предложенията за промени, които за поредна учебна година са в ущърб на българския студент и предвиждаме, че очакваното повишение на студентските такси ще доведе до серия от недоволства и напрежение сред студентите в страната.


Цялата позици можете да прочетете тук

Приветстваме позицията на колегите от УНСС и се питаме къде е реакцията на официалните студентски представители от другите университети.