Начало Раздели Студенти Протестна декларация от 20 октомври 2010 година

Протестна декларация от 20 октомври 2010 година

ПечатЕ-поща
Тази декларация бе внесена в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката в 13:00 часа на 20 октомври 2010 година, по време на самия протест на площад „Независимост“ в София.

ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА (МОМН)
Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ

Д Е К Л А Р А Ц И Я
от
участниците в протеста „Образованието – приоритет на дела, не на думи!“
проведен на 20.10.2010 на площад „Независимост“
Организатор: студентска група „Инициатива срещу орязване на парите за образование“

Уважаеми г-н Игнатов,

Уважаеми дами и господа от Министерство на образованието,

Желаем да ви обърнем внимание, че през последните две години общият бюджет за образование и наука непрекъснато е занижаван. Размерът на финансиране за 2011 година, който сега се обсъжда е даже още по-нисък от този за тази календарна година. По този начин от обещаните 5% от общия републикански бюджет за наука и образование понастоящем няма и помен. В действителност твърдението, че образованието е приоритет, е твърдение единствено на думи, не на дела. На дела просветата и науката очевидно не са приоритет за българската държава.

В тази връзка, с настоящия протест остро критикуваме и оспорваме предприетите три поредни съкращения на бюджетите на държавните висши училища, извършени само в рамките на една година (от август 2009 г. и от април и август 2010 година).

Тези съкращения, плод на една ограничителна финансова политика спрямо университетите, доведоха до отрицателни резултати за студенти, преподаватели и цялото общество. Конкретно в Софийския университет „Св.Климент Охридски” бяха намалени стипендиите – и като размер, и като брой. После се стигна до прекратяването на учебни практики и провеждането им само при студентско доплащане. Не стига това, но близо 2 месеца студенти изпитваха неудобство с липсата на топла вода в общежитията в Студентски град.

Лошата серия от притеснения и ограничения обаче далеч не свършиха дотук. Началото на тази учебната година в държавните университети на България завари своите студенти и преподаватели във все по-засилваща се неизвестност дали въобще лекциите и научната дейност ще продължат във вида им, познат до момента. Непрекъснатата занижаване на бюджетите доведе дотам, че университетските ръководства загубиха способността да гарантират пред своите студенти и преподаватели нормални условия за следване и работа. Към днешна дата резултатът в един всепризнат и обичан университет като Софийския е този, че няма средства за никакви стипендии (нито държавни, нито евростипендии), съществува недостиг за заплащане на изработени преподавателски възнаграждения, отлагат се проекти и специализации и се трупат дългове по всекидневните разходи, свързани с използваната материална база. Казано с две думи – университетът върви към фалит. Към фалит вървят всички държавни висши учебни заведения. В историята на дългогодишното им съществуване за първи път се яви зловещ призрак – този на пустотата и забравата. Не един ВУЗ (между тях са поне НАТФИЗ, НХА, Тракийския и Софийския университет) се изправя пред едно крайно нежелано последствие – да затвори вратите за своите студенти в принудителна, „дървена” ваканция през зимните месеци. Подобна злокобна дилема в тези размери, пак да припомним, пред тях не е стояла никога досега.

Заедно и на фона на всичко това вие като министър на образованието и повереното ви министерство не спирате да отправяте към същите тези водени до окаяност ВУЗ-ове, претенции за извършване на реформи. Често отбелязвате, че има предложени реформи, но те не се изпълняват. После измествате фокусът и безпощадно заключавате, че докато схващанията ви не се осъществят, няма да има и достатъчно средства за образователна дейност. Същевременно, когато зависи изключително до вашата работа и до дейността на законодателната власт, както е например с предложението за един нов Закон за висшето образование (ЗВО), който по собствените ви признания не е стигнал до никъде, очаквате цялото общество да приеме безусловни разбирания и снизхождение.

Затова ние, събралите се на този протест искаме ясно да ви заявим, че реформи без наличен финансов ресурс не се правят, а се правят и са възможни, когато има нормално гарантирано финансиране на институциите, в случая университетите. Реформи не се правят насила, без съобразяване с мнението на студентите и без отчитането на университетската автономия. Още по-неприемливи са реформи, които се явяват в явен ущърб на студентите и преподавателите и се спускат императивно от позицията на правото на силата.

В заключение отправяме към вас следните искания:

1. Искаме Министерство на образованието да преосмисли цялостното си отношение към държавните университети и обучаващите се в тях студенти. Нужно е предлаганите реформи да подлежат на открито и обстойно обсъждане с всички заинтерсовани страни, при адекватна финансова обезпеченост, заложена в цялостните субсидии на висшите държавни училища.

2. Настояваме МОМН да гарантира в най-кратки срокове изплащането на тези финансови средства за държавните университети, които ще позволят учебният процес в тях да се развива по одобрените учебни програми и без прекъсвания. Конкретно Софийският университет се нуждае по изчисления на академичното ръководство от не по-малко от 6 (шест) милиона лева, за да гарантира нормалното провеждане на зимния семестър през 2010/2011 година; НАТФИЗ от 0,5 (половин) милион лева и т.н. Същото важи и за исканията, отправени от останалите държавни университети – принципът на равнопоставеност следва да е неизменен.

Това искане настояваме да се удовлетвори в най-кратки срокове!

3. Настояваме при предстоящите обсъждания на републиканския бюджет за 2011 година в Народното събрание, МОМН да се придържа към предложение размерите на субсидиите за държавните университети да са равни и не по-малки от тези, приети за календарната 2010 година (с решение на Народното събрание от декември 2009 г.). По-ниски бюджети ще задълбочат кризата в университетите, а от това обществото само ще загуби.

4. В дългосрочен план отправяме искане в републиканските бюджети до 2013 година да се планират и приемат бюджети за образование и наука, включително за държавните висши училища, които да отчитат нарастващите нужди на просветата и науката, а не да са сляпо отражение на воденета досега финансова рестриктивна политика. 

Предвид на изложените основания в настоящата декларация и изведените искания, очакваме отговор от ваша страна и конкретни действия.