Начало Раздели Студенти СТАНОВИЩЕ на СРОКСОС за Студентски град

СТАНОВИЩЕ на СРОКСОС за Студентски град

ПечатЕ-поща

 

Всяка модерна и просперираща европейска и световна икономика безспорно се базира на добра наука и образование, както и на подходяща среда за развитие, отдих и обучение на младите специалисти.

През последните две години всички държавни органи твърдят пред обществеността и медиите, че основният им приоритет е образованието, неговата модернизация и подобряване на ефективността в научната и образователна област.

Пристигайки в най-големия учебен кампус в България (Студентски град), всеки би се запитал, възможно ли е в среда на невъобразим шум и замърсяване, безброй увеселителни заведения, казина, множество строежи и унищожаване на всяка налична зелена площ, млад човек да се обучава, да почива, да пише проекти, анализи, патенти, дисертации. И що за “студентски” може да бъде квартал, в който последното общежитие е построено през 1989 година, а през последните 3 години са построени повече частни сгради, отколкото е броят на общежитията. Какво “студентско” може да има в десетките кръчми и дискотеки, денонощно тормозещи околните студентски блокове с ориенталски ритми и шумни скандали. Нима са “студентски” скъпите коли със софийски и чуждестранни, окупирали инфраструктурата на студентското градче – пътища, тротоари, градинки, в търсене на “студентска” плът или сравнително евтини забавления.

Нима е възможно сред стотиците увеселителни, търговски, хранителни и хазартни заведения, да няма нито една библиотека, книжарница със специализирана литература, библиотечно-информационен център с достъп до интернет. Нима е нормално всички пристройки на студентските общежития, изградени за да бъдат читални, да бъдат трансформирани за търговска дейност като: заведения, фитнес центрове, геймърски клубове, копирни центрове за специални услуги с плотери, обслужващи половината строителни и архитектурни фирми в гр. София, магазини, складове и прочие.

Позволявайки изграждането на такава “студентска” инфраструктура, държавата приоритетно насърчава развитието не на млади учени, хуманитаристи, инженери, медици, икономисти, преподаватели, а на “студенти-хамали”, строители, сервитьори, гастарбайтери, емигранти, алкохолици, проститутки.

Тревожно и неприемливо за научните и образователни приоритети на Р. България е сегашното и предвиденото бъдещо състояние на Общия устройствен план на района, гарантиращ налагането на частни бизнес интереси, които са в разрез с тези на студенти, млади учени и въобще на академичния дух, който би трябвало да е наличен в един такъв район.

Изключително притеснителен е вида на ОУП за Студентски град. Цялата територия е маркирана за Жилищно строителство и Комплексно обществено обслужване, което се вижда от кадастралната карта на района. Виждаме обособени десетки и стотици парцели, реституирани по неясна логика в интерес на претенденти за бивши собственици, като повечето са ситуирани по основните пътни артерии и най-комуникативни кръстовища. Самото им разполагане на кадастралната карта подсказва критериите, по които е ставало това – независимо от това, къде се е намирала нивата в реални граници някога, чрез реституцията тя да бъде използвана не за нива, а за строителство на търговски или жилищен обект. Чрез порочния метод на „ЗАМЕНКИТЕ”, в последно време на всяко ъгъл в Студентски град се появиха странни по размери и форми маломерни имоти със всевъзможни търговски обекти по тях.

Ето защо е необходимо маркиране на цялата теритотия на студентски град, незаета от улична регулация, университетски сгради и студентски общежития, като територия, предназначена за озеленяване и пешеходни зони.

Не по-малко притеснителен е и разразилият се през последните 2-3 години невъздържан жилищен и хотелиерски строителен бум. В сърцето на „Кампуса” изникнаха 10 метрови изкопи, понякога на 2-3 метра от основите на общежитията, след което изкопите се запълниха с бетон и арматура, превърнати в последствие в многоетажни жилищни блокове и хотели, с което тотално започнаха да променят предназначението и функциите на студентското градче. Този строителен бум разруши инфраструктурата на района – появиха се улични задръствания – нещо немислимо за времето, когато в района съществуваха само университетските сгради и общежитията.

Следейки развитието на инфраструктурата на Студентски град, плановете за тоталното му застрояване, умишленото занемаряване и неподдържане на малкото останали зелени площи, извода който всеки би могъл да направи е следният: приоритет за държавните и общинските органи са не образованието и научното развитие на младите хора, а корупцията, задоволяваща личните и корпоративни интереси на партийни дейци, общински служители, академични и държавни структури, алчни реститути.

Студентски град, като учебен кампус в момента е на ръба на окончателното си унищожение и безвъзвратно трансформиране в български вариант на сурогат от Капалъ Чарши и Лас Вегас или Монте Карло, без никой да понесе наказателна, съдебна отговорност за това. Години наред всяка следваща общинска власт прехвърля негативите от сегашното положение върху предходните управляващи, без да вземе никакви мерки за редуциране на нарушенията, контрол на строителството и търсене отговорност на закононарушителите. Всъщност години наред в общинските органи на район “Студентски” фигурират едни и същи лица, като единствената промяна е в районния кмет, който следва тяхната политика. Поради тази причина е неоснователно да се прехвърля вината за бездействието и рушенето на инфраструктурата на академичното градче върху служителите на “предходния мандат”.

 

Основни проблеми в “бившето” студентско градче:

 1. Несъвместим с целите на един университетски кампус облик на студентски град;

 2. Безконтролно и обслужващо частни интереси строителство и унищожаване на зелени площи, в ущърб на национални приоритети и в нарушение на наредби и закони;

 3. Липса на подходяща“стратегическа карта за шума”, изготвена по смисъла на Закона за защита от шума в околната среда;

 4. Липса на стратегия за развитие на учебния кампус от гледна точка на основното му предназначение – обучение, научно, творческо развитие и отдих на студенти, млади учени и преподаватели;

 5. Липса на широко публично обсъждане сред студентските и академичните среди при разрешаване на нов строеж или увеселително заведение;

 6. Наднормен външен шум и невъзможност за учебен процес и пълноценен отдих, свързан с безконтролното раздаване на разрешителни за денонощни увеселителни и хазартни заведения;

 7. Проблеми с наличието на вода, парно отопление и електроснабдяване, породени от неразчетения строителен бум и частни заведения;

 8. Разрушени, неподдържани и липсващи пешеходни зони;

 9. Натоварен уличен трафик от леки и тежкотоварни строителни машини, породен от безконтролния достъп на всякакъв вид автомобили и посетители с Студентски град;

 10. Обособяване на промишлени зони в рамките на Студентски град, генериращи шум и замърсяване;

 11. Изключително многобройна популация от бездомни кучета;

 12. Наличие на незаконно ромско поселение в рамките на студентските общежития;

 13. Липса на улично осветление в парковите и околоблоковите пространства;

 14. Посредствено или липсващо стопанисване на зелените площи, детските площадки и съоръжения;

 15. Липса на контрол над паркиралите във всяка една зелена площ автомобили;

 16. Наличие на незаконното от 2006-та година въздушно окабеляване;

 17. Нередовен градски транспорт.

 

Какво може да бъде разрешението на поставените проблеми?

 

 1. Трансформиране на цялата територия на Студентски град в публична държавна собственост и оформяне на законовозащитен университетски кампус, поради невъзможност от страна на университети и община да я стопанисват добре и поради това, че образованието и науката са национален приоритет, а не на местните органи за самоуправление и академичните органи, които нямат достатъчна компетентност и мотивация за развитието на академична атмосфера в студентското градче;

 2. Контрол на експлоатацията на Студентското градче от държавна комисия чрез задължително и равнопоставено участие на неправителствени студентски и граждански организации, академично и официално студентско представителства;

 3. Забрана за ново строителство в пределите на Студентски град, което не отговаря на предназначението на учебния кампус;.

 4. Затваряне на огромния брой увеселителни и хазартни заведения и запазване на ограничен брой заведения, чрез публично обсъждане и прозрачни конкурсни схеми;

 5. Публични инвестиции в комуналната инфраструктура на района в степен, приоритетно задоволяваща нуждите на студентските общежития;

 6. Ремонт и обособяване на тротоари, улична маркировка и велосипедни алеи;

 7. Ограничаване на достъпа на ППС, с изключение на тези на градския транспорт, комуналните, личните МПС на преподавателите и студентите;

 8. Затваряне на промишлените зони в Студентски град;

 9. Ефективни мерки по ограничаване популацията на бездомни кучета;

 10. Изселване на незаконно заселилите се роми от общинските и полицейски органи;

 11. Инвестиции на общината в уличното осветление на района;

 12. Организиране на поддръжката на зелените площи от общинската фирма “Озеленяване”;

 13. Проблемът с паркирането върху зелените площи ще се разреши чрез ограничаването на достъпа на ППС, глоби и санкции за нарушителите;

 14. Сваляне на въздушното окабеляване от общинска служба заедно с КРС след три месечно предупреждение до стопанисващите ги незаконно оператори;

 15. Увеличаване броя на ППС на градския транспорт, обслужващи линийте до Студентски град и стриктен контрол върху спазването на разписанието и маршрута.

 

 

Резултати от анкетно проучване сред студенти (в представителната извадка участват над 1000 анкети на живущи в общежития студенти)

 

Кои от посочените шумове ви пречат в най-голяма степен?

sroksos obshtejitiq