Начало Раздели Студенти Стипендиите в СУ са орязани!

Стипендиите в СУ са орязани!

ПечатЕ-поща
Докато СС и ректорското ръководство крият дали и каква промяна има в размера и броя на получаваните стипендии по успех в Софийския университет, група студенти подеха по собствена воля инициатива за събиране на протестна подписка срещу орязването на парите за студентите и липсата на прозрачност във вземането на решения в университета. Ние от “Призив” изцяло заставаме зад инициативата на нашите колеги. Начинанието срещна и огромна подкрепа сред студентите. Тук качваме текста на обръщението:


ОБРЪЩЕНИЕ
до Ректора на СУ "Св. Климент Охридски" проф. дин Иван Илчев

Уважаеми г-н Ректор,

      С настоящето обръщение искаме да изразим подкрепата си за усилията, които положихте - Вие и цялото ръководство, - за разгласяване на финансовите затруднения на Университета пред обществеността. Загрижени сме обаче за недостатъчната прозрачност в управлението и липсата на информация по ключови за студентите въпроси. Смятаме за обиден факта, че дори след изтичането на срока за подаване на документи, не знаехме нито какъв е размерът на стипендиите, нито колко души ще ги получат. Намираме подобно отношение към учащите за недопустимо и незаслужено. В този смисъл отправяме следните искания:
1. Да получаваме навременна информация по въпросите, пряко засягащи нашите интереси 
2. Сумата на стипендиите и бройката студенти за академичната 2009/2010 г. да бъдат равни на тези за летния семестър на 2008/2009 г.
3. Да получаваме чрез сайта своевременни и подробни отчети за изпълнението на всички обществени поръчки, възлагани от Университета. Да се публикуват на страницата всички сключени от Университета договори, предвиждащи разходи, независимо дали попадат в приложното поле на ЗОП

                                             С уважение,          
                                   студенти, докторанти и преподаватели от СУ