Начало Раздели Студенти Студентската борба тепърва започва – тя ще бъде трудно и продължително дело

Студентската борба тепърва започва – тя ще бъде трудно и продължително дело

ПечатЕ-поща
 
(уводен материал на бр.4 на бюлетина на ПРИЗИВ)
  
    За радост на всички, които желаят и вярват, че е възможно и наложително учащите се да вземат в своите собствени ръце делото по подобряването на условията на следване и извънаудиторийната (на общежитията) среда, студентската борба у нас започна и се възобнови. Този, първи за тази година, брой на бюлетина е посветен именно на предизвиканите от всички будни студенти и младежи събития от декември 2008 г. (двата протеста – на 12 и 19-ти декември), в които бяха вложени немалко съзнателни организационни усилия от страна на няколко необвързани с властите (на университетите, бизнеса, политици и партиите) организации, сред които и „Призив”. За нас, които от около година и половина се стремим да се предизвика подобно събуждане (опомняне) чрез организирани действия сред самите ни колеги, това без съмнение е едно добро начало. Тук обаче е нужно да поясним, че в борбата „Студентски град – на студентите” и тази за всички останали студентски пространства в страната, и за постигане на крайните цели се налага тепърва много работа и усилия. Ние от „Призив” залагаме на синдикалния подход – действия сред самите студенти, които със собствени сили да отстояват одобрените искания спрямо властите от различно ниво чрез методите на „натиск от долу” – и ще се придържаме към схващането си, че борбата се развива успешно за учащите се единствено, ако се използват наличните сили за убеждаването и въвличането в начинанието на все повече и повече студенти (заедно с тях: ученици, преподаватели, учители и други граждани, имащи действително отношение към проблемите в образованието и към младите хора). Да не забравяме, че в Студентски град – София пребивават десетки хиляди студенти и стига само по-голямата част от тях да повярва в своите лични и тези на сегашните организации възможности за промяна, то и връщането на това място като служещо и пригодно именно за студентските нужди е повече от вероятно и е само въпрос на време. Но опитът (макар и повече косвен, отколкото пряк) от студентските борби от други по-близки или далечни страни сочи, че за постигането на подобни цели, каквато е нашата борба за подобряване средата в общежитията, са нужни продължителни, организационно добре обмислени и постепенно увеличаващи се като градация на силата на натиска спрямо властите усилия и действия. За всичко това могат да спомогнат все по-честите срещи и обсъждания със самите колеги от Студентски град и други наши университетски градове (където има сходни, а даже и по-тежки проблеми от тези в столицата). Само при такива усилия е възможно нарастването на студентския натиск, включително чрез бъдещи протестни действия, които да имат конкретни, синдикални искания (каквито са 13-те искания, отправени от СРОКСОС, „Призив” и други групи  по отношение на Студентски град).
     Колеги, включете се в тези организационни усилия и/ или се самоорганизирайте по места (университети, факултети, блокове) и нека всички узнаят от кого зависи и чий е Студентски град и общежитията в другите градове – НА СТУДЕНТИТЕ!

 
ОБЕДИНЕНИ и ОРГАНИЗИРАНИ сме НЕПОБЕДИМИ!