Начало Раздели Ученици До Министъра на образованието и науката

До Министъра на образованието и науката

ПечатЕ-поща

До

Министъра на образованието и науката

г-н Даниел ВълчевКопие: До

Комисията по образованието и науката към Народното събрание

Уважаеми г-н Министър,


Причината да напишем това писмо е молбата ни да обърнете внимание на един доста дискутиран напоследък проблем, а именно – държавните зрелостни изпити. Всички много добре знаем, че от доста време се говори за тях, но досега не беше казано нищо конкретно. Последните няколко години учениците от горните класове бяха в неведение дали ще имат матури или не. И ето, че се случи това, от което най-много се притеснявахме – матурите бяха въведени от тази година. Пишем “притеснявахме”, не защото се страхуваме, че матурата ще ни завари неподготвени, а заради малко по-различен “страх”, който ще обясним в следващите редове. Никой не се замисли, че не е редно да ни уведомят за нещо толкова значимо за по-нататъшното ни развитие 1 или 2 години преди завършването ни.

Когато е предложено отново да се въведат матурите, разгледани ли са причините, които налагат такъв вид изпити? Взети ли са под внимание:


  • измененията в учебната програма в зависимост от профила на училищата,

  • недостатъчният брой часове за усвояване на учебното съдържание,

  • неравнопоставеността на някои училища спрямо други,

  • липсата на информация за матурите?

Всичко се случи толкова бързо, неочаквано и без никаква обосновка. Изглежда при гласуването на закон или проект комисията по образование в Народното събрание следва принципа – ние да го приемем, пък ако се наложи Президентът ще наложи вето или самото Народно събрание ще го отмени. По принцип комисията е длъжна да бъде обективна и безпристрастна и при вземане на съдбоносни за нас решения, да помисли и за нашите интереси, като предлага промени, с цел подобряване и повишаване нивото на образованието ни. Тя изпълни една част от задълженията си, като подкрепи една сериозна промяна в средното образование, с въвеждането на държавни зрелостни изпити. Но относно другото си задължение да защитава интересите ни, смеем да твърдим, че не се справи добре. Никой не даде никакво обяснение защо бяха въведени матурите? Бяха ли попитани учениците, родителите или пък учителите? По какъв начин се стигна до това решение? Вече не виждаме разумно обяснение за тази немарливост към българското образование.

Много критики поражда и прословутата Наредба №1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, против която преди няколко години обществеността реагира негативно, а днес тя отново е в сила?! В същата тази Наредба №1 в Държавен вестник, брой 74 от 14.09.2007 г. има някои новости, толкова нелогични и противоречиви едновременно, че вече ясно си проличава унизителното положение, в което сме изпаднали, ние – българските ученици! Ще цитираме някои промени в текста на Наредба №1 от 14.09.2007 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити. В разпоредбите на чл.3, т.2 е написано “учебното съдържание, върху което се полага държавният зрелостен изпит”. В Наредба №1 от 11.04.2003 г. едно от различията е в съдържанието на чл.3, т.2, където се говори само за учебно съдържание. В наредбата от 2007 г. има още една промяна, която не е толкова значима, отменен е чл.5. Видимо е, че няма съществени разлики между Наредба №1 от 11.04.2003 г. и Наредба №1 с измененията от 14.09.2007 г. Как е възможно пак да ни налагат същата наредба, заради която бяха отменени матурите преди няколко години?

Има толкова проблеми, които трябва да бъдат решени преди въвеждането на матурите. Ето Ви няколко примера:

1. Добре известен факт е, че на пазара обикновено се предлагат няколко издания на един учебник, което допълнително обърква учениците. В повечето случаи се получава парадоксът дадени събития и факти да не са еднакво отразени във всички учебници. И естествено това води до разминаване в учебните програми. В едни училища учениците имат повече пропуски, в други са достатъчно информирани, а това се дължи на факта, че във всеки учебник се набляга на учебния материал по различен начин. Не може да се каже, че учениците учат по една и съща учебна програма, при положение, че самите учебници променят тази програма. Това ясно ще си проличи ако тази година бъдат проведени матури - ще има ученици, които по дадени въпроси ще са по-осведомени от останалите, не защото са учили повече, а защото са имали късмет да учат от по-добри учебници.

Задължително учебниците трябва да бъдат унифицирани преди въвеждане на матурите!

2. Другият проблем, свързан с държавните зрелостни изпити, е броят на часовете по общообразователните предмети. В училищата не се учи усилено по всички предмети, точно затова има профилирани, езикови, професионални гимназии – изучават се по-подробно определени предмети, които ще са в полза на ученика в зависимост от желанието му за кандидатстване. Беше обявено, че ще има задължителна матура по български език. Справедливо ли е това, след като в едни училища, се учи български език и литература по 6 часа, в други по 4, в трети – дори по-малко, а материалът остава един и същ? Нима е честно спрямо тези ученици, които усилено изучават математика, физика, чужди езици? Те нямат нужната подготовка да се явят на матура заедно с ученици, които усилено учат български език и литература. Така стои въпросът и с всички общообразователни предмети. Ощетени ще бъдат тези, които учат в профилирани, езикови гимназии, за тях 8 клас е подготвителен и изостават с една година от останалите. Проблем ще имат и учениците в професионалните училища – те пък изучават повечето от предметите само до 10 клас, а след това учат по специалностите си. Затова също трябва да се помисли – след като има задължителна матура по български език и литература, трябва да се осигурят на всички ученици достатъчно часове за подготовка по този предмет, независимо в какви училища учат.

Най-важният въпрос обаче си остава: за какво са ни оценките от матурите? Досега никой не ни е дал отговор, а време вече няма. Първоначалната идея беше матурите да изместят кандидат-студентските изпити, но на този етап това няма да се случи, тъй като би довело до големи загуби на университетите, т.е. те няма да могат да си получат парите от кандидат-студентските изпити. Това пък означава, че освен, че ще държим приемни изпити във всеки един ВУЗ поотделно, тъй като имат различни изисквания, ние ще полагаме и държавни зрелостни изпити.

Вие твърдите, че матурите са външна проверка – начин да се определи окончателно кой наистина заслужава оценката от дипломата си, и наистина ли вярвате, че един изпит е реална проверка на знания от 5 учебни години?

За нас те са допълнително време, напрежение, стрес, и частни уроци. Те са ограбване на 5 години труд. Ние започнахме средното си образование с ясното съзнание да учим, за да изкараме високи оценки, и в един момент, когато сме на крачка да завършим, разбираме, че тези оценки не значат нищо.

Естествено Вие продължавате да твърдите, че учениците, които са се подготвяли системно, няма да имат проблеми да се справят с този изпит. Надяваме се след изложените аргументи да се съгласите с нас, че на този етап НЕ може да се въведе общ изпит, при положение, че подготовката в училищата в цяла България, е различна. Няма база за сравнение между училище от столицата и училище от някой малък град в провинцията. Естествено, че в София нивото на образование, е доста по-високо, а учителите са по-взискателни към нас.

Ние нямаме нищо против въвеждането на държавни зрелостни изпити и отмяната на кандидат-студентските изпити, както е в Европейския съюз.

Ние сме за тяхното отлагане, докато се изготви план, който да е съобразен с всички горепосочени факти и според който няма да има ощетени ученици. Предлагаме матури да бъдат въведени най – рано за осмокласниците през учебната 2008/2009 година, така те ще са осведомени още в началото на средното си образование за изпитите, които им предстоят.

Молим Ви да се съобразите с нашите искания и да попречите да се превърнем в жертви на поредните експерименти в образователната ни система и това да стане причина за поредната вълна млади хора, напускащи България.

Настояваме матурите да бъдат отменени до края на месец октомври тази година, в противен случай ще бъдем принудени да защитим правата си с протест. Можем да преговаряме и лично с Вас, за да изложим аргументите си.

19.10.2007 г. С уважение:

гр. София

Ученически инициативен комитет,

действащ с подкрепата на Организация

на учащите се “Призив”


Приложение:

Списък на председателите на инициативните комитети от съответните класове в следните училища.