Начало Раздели Ученици Относно държавните зрелостни изпити (матурите)

Относно държавните зрелостни изпити (матурите)

ПечатЕ-поща

Жеко Димитров

Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) – матури, бяха въведени за учебната 2007-2008г. като задължителни. През учебната  06/07г. бяха проведени така наречените „пробни матури”. Целта на въвеждането на матурите според Министерството на образованието и науката е точна обективна оценка на знанията на учениците от гимназии и професионални гимназии на обучение в държавните и общинските училища. Такава оценка трябва да има и относно този въпрос няма спорове. Но въпросът е дали матурите в сегашният си вид са адекватен начин да се оценят обективно знанията на дванадесетокласниците. Проблемът според мен се корени в самата система на учебниците. Учебниците по един предмет за един и същи клас на различни издателства се различават по съдържание и по начин на представяне на учебния материал. Това води до нееднаква подготовка на учениците, тъй като в различните училища се учи по учебници на различни издателства. Да не говорим за учебниците на чужд език, най-вече английски, където различните издателства предлагат учебници за един и същи клас с различно НИВО на изучавания език. НИВО! Разликата между нивата може да се види като се сравнят учебниците на английски азик на издателствата „LONGMAN” (английски учебник) и българският „VENTURE”. Интересно матурата по английски език съобразно кой от тези два учебника е изработена???

Докато няма унифицирани учебници, с едно и също съдържание, представено по еднакъв начин, ДЗИ са неадекватен начин за оценка знанията на завършващите 12. клас. Дори самото наличие на учебници на различни издателства с различно съдържание говори достатъчно красноречиво за хаоса в образователната система в България – на каква база се изготвят учебните програми и има ли въобще смисъл от тяхното изработване?

При въвеждането на ДЗИ според мен трябва да се вземат предвид:

-измененията в учебната програма в зависимост от профила на учебните заведения;

-недостатъчен брой часове за преподаване и съответното усвояване на учебното съдържание;

-неравнопоставеност в подготовката, дадена от различните учебни заведения.

 

Завършвайки, искам да спомена, че някои от тези аргументи са внесени в МОН от името на Ученически инициативен комитет, действащ с подкрепата на Организация на учащите се „Призив”. 

София,14.03.2008г.