Начало Раздели Ученици ПГЖТ "Никола Корчев" - нейните проблеми и място в образователната система

ПГЖТ "Никола Корчев" - нейните проблеми и място в образователната система

ПечатЕ-поща
Разказано от Жеко Олегов Димитров, ученик от 12 клас в гимназията за 2007/2008г.

ПГЖПТ Никола Корчев”- гр. София, е едно от трите среднообразователни училища /професионални гимназии/, в които се обучават кадри от сферата на жп транспорта. Тези три професионални гимназии са разположени съответно в София, Русе и Горна Оряховица. Специалностите в тях не се изучават в другите професионални гимназии и тази тясна специализация на тези три среднообразователни учибища ги поставя на по-особено място и с друг статут- например,преди отпадането на наборната военна служба учащите се в тх бяхо освободени от военна повинност, т.е. жп училищата бяха военизирани. Понеже уча в ПГЖПТ, В София, ще разкажа за положението в нея.
В тази професионална гимназия за учебната 07/08 са обявени следните специалности:за дневна форма на обучение- търговска експлоатация, локомотиви и вагони и осигурителни и комуникационни системи, за вечерна фирма- осигурителни и комуникационни системи и електрообзавеждане на жп транспорт. Завършилите гимназията получават:
1. дипламо за средно образование
2. втора степен на професионална квалификация по завършената специалност
3. разйлични правоспособности
4. шофьорска книжка категория В
5. възможност за кариерно развитие
6. ползване на предимство при кандидатстване в техническите ВУЗ-ове. Завършилите могат да работят в системата на жп транспорта, метрополитен, спедиторски и логистични фирми, счетоводни къщи, транспортни фирми и предприятия; Въпреки тази тясна специализация на гимназията отговорните за нейното състояние институциистоят със затворени очи и не желаят да решат нейните проблеми. ПГЖПТ е под образователната опека на МОН, но за гимназията носят отговоръност още Национална компания “Железопътва инфраструктура”, Български държавни железници и Министерство на транспорта. Дори тяхната отговорност е още по-голяма, тъй като гимназията обучава кадри, които ще работят именно в тези три институции. Какви са проблемите на ПГЖПТ “Никола корчев”?
Еден от проблемите, без чието решаване не може да съществува нито едно училище, е въпросът за кандидатстващите в него. За ПГЖПТ в София този проблем е много голям, тъй като професионални гимназии и гимназии създават обучение по буквално измислени специалности като например “технологически туризъм”. Специалност от едно столично среднообразователно училище, чието име не искам да споменавам. Състоянието на жп транспорта в България също отблъсква от моята гимназия. Голяма грешка е мнението, че жп транспорта в България няма да се подобрява- направени са първите стъпки в това- закупени са нови дизеломотрисни влакове СИМЕНС”, които са влезли вече отдавна в употреба, БДЖ е изтеглило заем в размер на 160 милиона лева за подобряване жп траспорта в българия.
Въпреки тези перкпективи и важността на гимназията, в която уча, тя е изоставена буквално на произвола на съдбата. На първо място, не е правен ремонт вече няколко десетилетия /имам предвид основен ремонт/- разсъхнлата се дървена дограма дори поставя под въпрос сигурността и живота на нас, учениците- един отворен прозорец всеки единт момент може да се откъсне и да падне върху нечя глава- последствията от това, мисля, са ясни. Поради това, че не бих искал да уча в такове неремонтирано училище, потърсих съдействието на директора на ПГЖПТ- г-жа Й-Станчева, за да узная дали са правени постъпки за извършването на ремонта и подобряванве на материалната база на гимназията- Оказа се, че има множество допитвания до МОН във връзка с това, а ръководството на гимназия води борба и с Национална компания “Железопътна инфрастуктура”/НК”ЖИ”/ за прехвърляне собствеността на земята- оказа се, че гимназията дори не е собственик на земята, върху която се намира! Куриоз!!! Затова реших да се потърси съдействието на друга институция, а именно- президентската. Написах една молба за помощ, адресирана но Президента на Р България, в която разказах всичко това, което и вас разказах и помолих са неговото съдействие за решаването проблемите на гимназията. Молбата ми е с входящ номер 94-02-375/13.11.2006г. След четири месеца реших, че тя е отишла “на кино” и ще остане без последствия. Но на 10.01.2007г- попучих писмо от генералния директор на НК”ЖИ”, чието съдържание ще предам изцяло.
“ДО ДИРЕКЦИЯ “ПРИЕМНА” ПРИ
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ЖЕКО ОЛЕГОВ ДИМИТРОВ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

Относна: молба с рег.№94-02-375/13.11.2006г. от Жеко Олегов Димитров, ученик на Професионалната гимназия но жилизопътен транспорт “Никола корчев”, гр. София, касаеща състоянието на Професионалната гимназия по железопътен транспорт

Уважаеми господин Димитров ,
Уважаеми господа,

В отговор на ваша молба за помощ, адресирана до Президента на Република българия, изразяваме съпричастност по поставените въпроси.
Професионална гимнтазия по железопътен транспорт “Никола Корев” София не е в административно-управленската структура на Национална компания “Железопътна инфраструктура”. Сградите, които ползва за учебна дейност, са в имота на Технически център по железопътен транспорт. Същите са предоставени за стопанисване и управление на НК”ЖИ” и се водят в счетоводния баланс на ПЕПЖИ София2. За сградите и земята има акт за частна държавна собственост от Област София.
На този етап недостига на финансови средства е причина за отлагане ремонта на професионалната гимназия. Изпълнението на ремонто работи ще се извърши след намесата на Министерство на образованието и науката и български държавни жилизници ЕАД

С Уважение
Антон Гинев,
Генерален директор
На НК”ЖИ””

За да проверя дали този отчасти протоколен отговор е истинен, попадох питане до МОН с входяш номер 94 ЖЖ-42 от 27.03.2007г. От МОН ми изчетоха куп писма и дописки, от които стана ясно, че процедурата на прехвърлянето на земята е вече в ход, в ход е и таз0и по отпускането и прехвърлянето на средства за извършване на ремонта.
Моето мнение е, че финансови средства има, но въпросът е в това как да бъдат измъкнати и използвани. Не трябва да се чака институциите сами да си свършат работата си , за да бъдат извършени ремонтите на нашите училища. Ние трябва да оказваме натиск върху институциите, ако искаме да учил в по-добра среда- а правейки това, ние вече сме част от гражданското общество. ГЛАСЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ Е СИЛЕН И НИЕ ТРЯБВА ДА ГО ИЗПОЛЗВАМЕ,ЗА ДА БЪДЕМ ДОСТОЙНИ!
София,14.08.2007г.
Интернет-сайта на ПГЖПТ “НИКОЛА КОРЧЕВ” не намира на адрес http;store4.data.bg/pgjptn