QS เผย อันดับหลักสูตร MBA ป.โท ด้านธุรกิจ ที่ดีที่สุดในโลก ปี 2565

QS เผย อันดับหลักสูตร MBA ป.โท ด้านธุรกิจ ที่ดีที่สุดในโลก ปี 2565

QS Quacquarelli Symonds บริษัทพินิจพิจารณาทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งโลก เผยผลของการจัดลำดับรายปี สถานศึกษาระดับชั้นนำของโลก เพื่อการเรียนต่อสำหรับประธานธุรกิจ ที่ปรารถนาเสาะหาอนาคต โดยผลของการประเมินมีการจัดชั้นดับมหาวิทยาลัยโลก ที่เปิดสอนหลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา หรือ QS World University Rankings: Global Full-Time MBA

ชั้นหลักสูตร MBA ป.โท ด้านธุรกิจ
รวมทั้งการจัดชั้นหลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจ Business Masters Rankings ยอดนิยมสูง พร้อมกับให้ข้อมูลที่เจาะลึกแก่คนที่อยากศึกษาต่อ ในหลักสูตรที่มีส่วนช่วยเสริมคุณลักษณะ อันเป็นที่ปรารถนาในกลุ่มเจ้านาย โดย Stanford GSB ได้รับเลือก ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร MBA ยอดเยี่ยมลำดับแรกๆของโลก ระหว่างที่ Harvard Business School ไต่ขึ้นมาจากชั้นที่ 4 ครอบครองชั้นสองร่วมกับ The Wharton School โดยผลของการจัดลำดับ มีดังนี้

Stanford GSB หลักสูตร MBA ที่ยอดเยี่ยมในโลก รายปี 2565

– HEC Paris ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าหลักสูตร MBA ที่ดีเยี่ยมที่สุดในยุโรป (ชั้น 4 ขึ้นจากชั้น 5)

– London Business School ครอบครองชั้น 1 สำหรับหลักสูตร MBA ในสหราชอาณาจักร (ชั้น 6 ขึ้นจากชั้น 7)

– IE Business School ของประเทศสเปนขยับจากชั้น 9 สู่ชั้น 7 ร่วมกับ IESE Business School (ชั้น 10 ขึ้นจากชั้น 11)

– Melbourne Business School (รั้งชั้นที่ 26) เป็นหัวหน้าด้านหลักสูตร MBA ที่ยอดเยี่ยมในทวีปเอเชียแปซิฟิค

– มหาวิทยาลัย National University of Singapore ครอบครองชั้นที่ 28 แล้วก็ Nanyang Technological University ครอบครองชั้นที่ 29 โดยเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแต่สองที่ของทวีปเอเชียที่มีหลักสูตร MBA แบบเต็มเวลาซึ่งติดอันดับ Top 30 ของโลก

แยกตามสาขาวิชา
สำหรับสถาบันที่ครอบครองลำดับหนึ่ง สำหรับในการจัดลำดับหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโทของ QS แยกตามสาขาวิชาทั้งยัง 5 นั้น อาทิเช่น

– Masters in Business Analytics : MIT-Sloan Business School

– Masters in Finance : Oxford-Saïd ยังคงรั้งชั้นเดิม

– Masters in Management : HEC Paris

– Masters in Marketing : HEC Paris

ดังนี้ การจัดชั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท แต่ละรายการนั้น มีการเก็บรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับสมรรถนะของโครงงาน โดยใช้หลักเกณฑ์ชี้วัดหลัก 5 ประการ ยกตัวอย่างเช่น ความเหมาะสมสำหรับในการว่าจ้าง, ความเป็นผู้ประกอบกิจการรวมทั้งการบรรลุเป้าหมายของนิสิตเก่า, ผลตอบแทนจากการลงทุน, ความเป็นหัวหน้าทางความนึกคิด รวมทั้งความมากมายในชั้นเรียนแล้วก็แผนก (ระเบียบวิธี)