QS เผย อันดับหลักสูตร MBA ป.โท ด้านธุรกิจ ที่ดีที่สุดในโลก ปี 2565

QS Quacquarelli Symonds บริษัทพินิจพิจารณาทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งโลก เผยผลของการจัดลำดับรายปี สถานศึกษาระดับชั้นนำของโลก เพื่อการเรียนต่อสำหรับประธานธุรกิจ ที่ปรารถนาเสาะหาอนาคต โดยผลของการประเมินมีการจัดชั้นดับมหาวิทยาลัยโลก ที่เปิดสอนหลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา หรือ QS World University Rankings: Global Full-Time MBA

ชั้นหลักสูตร MBA ป.โท ด้านธุรกิจ
รวมทั้งการจัดชั้นหลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจ Business Masters Rankings ยอดนิยมสูง พร้อมกับให้ข้อมูลที่เจาะลึกแก่คนที่อยากศึกษาต่อ ในหลักสูตรที่มีส่วนช่วยเสริมคุณลักษณะ อันเป็นที่ปรารถนาในกลุ่มเจ้านาย โดย Stanford GSB ได้รับเลือก ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร MBA ยอดเยี่ยมลำดับแรกๆของโลก ระหว่างที่ Harvard Business School ไต่ขึ้นมาจากชั้นที่ 4 ครอบครองชั้นสองร่วมกับ The Wharton School โดยผลของการจัดลำดับ มีดังนี้

Stanford GSB หลักสูตร MBA ที่ยอดเยี่ยมในโลก รายปี 2565

– HEC Paris ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าหลักสูตร MBA ที่ดีเยี่ยมที่สุดในยุโรป (ชั้น 4 ขึ้นจากชั้น 5)

– London Business School ครอบครองชั้น 1 สำหรับหลักสูตร MBA ในสหราชอาณาจักร (ชั้น 6 ขึ้นจากชั้น 7)

– IE Business School ของประเทศสเปนขยับจากชั้น 9 สู่ชั้น 7 ร่วมกับ IESE Business School (ชั้น 10 ขึ้นจากชั้น 11)

– Melbourne Business School (รั้งชั้นที่ 26) เป็นหัวหน้าด้านหลักสูตร MBA ที่ยอดเยี่ยมในทวีปเอเชียแปซิฟิค

– มหาวิทยาลัย National University of Singapore ครอบครองชั้นที่ 28 แล้วก็ Nanyang Technological University ครอบครองชั้นที่ 29 โดยเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแต่สองที่ของทวีปเอเชียที่มีหลักสูตร MBA แบบเต็มเวลาซึ่งติดอันดับ Top 30 ของโลก

แยกตามสาขาวิชา
สำหรับสถาบันที่ครอบครองลำดับหนึ่ง สำหรับในการจัดลำดับหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโทของ QS แยกตามสาขาวิชาทั้งยัง 5 นั้น อาทิเช่น

– Masters in Business Analytics : MIT-Sloan Business School

– Masters in Finance : Oxford-Saïd ยังคงรั้งชั้นเดิม

– Masters in Management : HEC Paris

– Masters in Marketing : HEC Paris

ดังนี้ การจัดชั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท แต่ละรายการนั้น มีการเก็บรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับสมรรถนะของโครงงาน โดยใช้หลักเกณฑ์ชี้วัดหลัก 5 ประการ ยกตัวอย่างเช่น ความเหมาะสมสำหรับในการว่าจ้าง, ความเป็นผู้ประกอบกิจการรวมทั้งการบรรลุเป้าหมายของนิสิตเก่า, ผลตอบแทนจากการลงทุน, ความเป็นหัวหน้าทางความนึกคิด รวมทั้งความมากมายในชั้นเรียนแล้วก็แผนก (ระเบียบวิธี)